0

Planmatig onderhoud van gevels - 279

Het behouden van de beschermende functie en het verlengen van de levensduur van de gevel door planmatig, vakkundig onderhoud. Tevens komt de gebouwbeheerder- of eigenaar hiermee zijn garantieverplichtingen na.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Algemeen

Tijdens de bouwfase zijn de gegevens van de voor de gevel gebruikte materialen en hun onderhoudsbehoefte bekend. Het is nuttig om een onderhoudslogboek te vervaardigen waarin alle voor het onderhoud relevante gegevens zijn vastgelegd. Denk aan materiaalsoort, kleur, afmetingen, samenstelling en onderhoudsbehoefte. Men noemt dit een onderhoudslogboek.

Direct na de oplevering kan dan een contract worden afgesloten voor het uitvoeren van onderhoudsdiagnose inspecties. Het is raadzaam die door een onafhankelijke instantie te laten verrichten, zodat de objectiviteit van de waarnemingen en adviezen gewaarborgd is.

De gevelcontrole omvat onder meer de navolgende aspecten:

  • Veiligheid (bevestiging onderdelen aan de gevel).
  • Conditie beglazing.
  • Functioneren van bewegende delen.
  • Water- en luchtdichtheid.
  • Conditie van gecoate onderdelen.

Een belangrijk onderdeel is de kwaliteit van de reiniging van metalen delen. Indien een gemoffeld oppervlak ernstig vervuilt, bestaat er een vergrote kans op corrosie.

Corrosie van een gemoffeld aluminium profiel.

Aan de hand van de inspectiegegevens wordt de urgentie van het eventueel uit te voeren herstel bepaald. Indien noodzakelijk wordt er een offerte aangevraagd.

ACHTERGROND

De gevel behoort tot de meest kostbare onderdelen van een gebouw. De bruikbaarheid van de binnenruimte heeft een directe relatie met de gevel. Het regelmatig inspecteren van de gevel zal de gebruiker/eigenaar in staat stellen om tijdig onderhoud te initiëren, respectievelijk te plannen. Op deze wijze zijn de onderhoudskosten ook goed te budgetteren.

Achterstallig onderhoud leidt niet alleen tot overlast voor de gebruikers. Vaak zijn kosten van klachten onderhoud hoger dan bij planmatig onderhoud. Als er een beroep wordt gedaan op de verstrekte garantie, kan achterstallig onderhoud door de garantieverstrekker als argument worden gebruikt om de kostenloze reparatie te weigeren.

AANDACHTSPUNTEN

Tijdens de ontwerp- en bouwfase is het van belang om na te gaan op welke wijze de gevel bereikbaar is en hoe eventueel herstel (bijvoorbeeld vervangen van ruiten) kan plaatsvinden.

Voor inspectie en klein herstel is een hoogwerker een goede optie.

Voor het organiseren en structureren van het onderhoud is het raadzaam een meerjarig contract af te sluiten met de inspecterende organisatie. Probeer basale prijsafspraken te maken voor klein onderhoud met een gespecialiseerde gevel aannemer. Dit hoeft niet altijd de oorspronkelijke leverancier te zijn. Vanzelfsprekend moeten het herstel en het onderhoud in overeenstemming zijn met de voorschriften. Deze staan in het onderhoudslogboek of zijn door de oorspronkelijke leverancier verstrekt. De tijdens de inspectie verkregen gegevens, alsmede de eventuele reparatie, worden ook in het onderhoudslogboek vastgelegd.