0

Rekentools en certificaten duurzaam bouwen - 448

Het aanbod van duurzaamheidstools bij duurzaam bouwen is groot. Welke rekentool past u wanneer toe, voor welk type bouwwerk, waar wordt op getoetst en wat is de uitkomst? Dit Infoblad geeft u snel een overzicht.

OPLOSSINGRICHTINGEN

Dit infoblad geeft een kort overzicht van rekentools die u kunt toepassen bij het realiseren van een duurzaam gebouw of bouwwerk.
Daarnaast is er een gratis kennispaper “Rekentools en certificaten voor duurzaam bouwen” beschikbaar dat hier dieper op in gaat en de verschillende tools uitvoerig beschrijft.
Wat is een kennispaper? Een kennispaper is een compacte en praktische digitale publicatie van 20 à 30 pagina’s. Direct te bekijken via uw browser en vaak voorzien van handige links naar extra informatie zoals publicaties, websites en video’s.
1. Gebouw
Opdrachtgevers vragen steeds vaker om duurzame gebouwen. Dit kan zijn om verschillende redenen. Vaak wil men de energielasten verlagen of met het gebouw aansluiten op de algehele duurzaamheidambitie. Ook de overheid vindt duurzaam bouwen steeds belangrijker. Er zijn verschillende tools en certificaten/labels voorhanden die hier inzicht in kunnen geven. Voor gebouwen zijn de volgende tools te gebruiken:
1.1 Gebouw(onder)delen
Installaties
Om inzicht te krijgen in de milieuprestaties van installaties in woning- en utiliteitsbouw hebben TNO en Stichting ISSO gezamenlijk een instrument ontwikkeld, Eco-Instal. Het instrument kan als hulpmiddel dienen tijdens het ontwerpproces of bij de toetsing van een installatieconcept of delen daarvan.

Constructie
De hoofddraagconstructie van een gebouw draagt voor een belangrijk deel bij aan de totale materiaalgebonden milieuprestatie van een gebouw. Daarom is het van belang inzicht te krijgen in materiaalhoeveelheden die benodigd zijn voor een draagconstructie. Met het BHH-model voor gebouwen kunt u deze zo nauwkeurig mogelijk bepalen.

2. Energie
EPG staat voor Energieprestatienorm van gebouwen. De EPG-norm is een wettelijk verplichte bepalingsmethode waar (nieuwe) gebouwen aan moeten voldoen. De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) geeft het niveau aan waaraan het gebouw dient te voldoen.
2.1 EPC-Berekening
Met de volgende ‘tools’ kan een EPC-berekening worden gemaakt:

Gratis tools:

2.2 Energielabel

Energielabel bestaande bouw
Het energielabel is een duurzaamheidslabel dat gebaseerd is op de EPC-waarde van een gebouw en geeft inzicht in de energiezuinigheid van een gebouw.

Energielabel nieuwbouw
De EPBD (Europese richtlijn) schrijft voor dat per 1 januari 2013 alle nieuwbouw bij oplevering een energielabel dient te hebben.

3. Materialen
De milieueffecten van het materiaalgebruik spelen een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van de milieubelasting van gebouwen en andere bouwwerken (GWW-werken). Door inzicht te krijgen in de milieueffecten van het materiaalgebruik kan een verdere reductie van de milieubelasting in de bouw worden bereikt.
MPG
MPG staat voor Milieu Prestatie Berekening van Gebouwen. De MPG is een berekening die de milieu-effecten weergeeft van de toegepaste materialen in een gebouw of bouwwerk (GWW). Conform het Bouwbesluit 2012 zal per 1 juli 2013 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Met De volgende tools kunnen toegepast worden om een MPG berekening uit te voeren:
C2C
Cradle to Cradle (afkorting C2C) is geen rekenmethode of rekenprogramma maar een visie op duurzaamheid. Het meest bekende onderdeel van Cradle to Cradle is de visie op materialen. Deze visie is gebaseerd op een positieve lijst gebruikte materialen met stoffen waarvan bewezen is dat ze onschadelijk en veilig zijn.
4. GWW
Voor het rekenen aan milieuprestaties van civiele werken kan gebruik gemaakt worden van de volgende tools :
5. Gebieden
Steeds meer gemeenten, ontwikkelaars en andere initiatiefnemers zien het belang van het duurzaam ontwikkelen van gebieden. De volgende tools kunnen ingezet worden om ambities ten aan zien van duurzaamheid vast te stellen en uiteindelijk te realiseren:

ACHTERGROND INFORMATIE

Er is een veelheid aan verschillende tools beschikbaar die de milieubelasting van gebieden, gebouwen, producten en processen berekenen of bepalen. Het aanbod is inmiddels zo groot en de uitkomsten zo verschillend dat er bijna geen wijs uit te worden is. Welke tool gebruik je nu precies waarvoor? En welke tool past bij welke fase van het bouwproces? Omdat er geen eenduidigheid in de verschillende tools zit en ze op verschillende onderdelen toetsen zijn de uitkomsten van de berekeningen met deze tools bijna niet vergelijkbaar.

In dit infoblad zetten we de belangrijkste duurzaamheidstools uiteen zodat u beter kun bepalen welke tool u voor uw gebouw, gebied of product kunt gebruiken. We richten ons specifiek op de rekentools en certificaten die van toepassing zijn op gebouwen. In een volgend infoblad zullen ook de duurzame producten en processen worden toegelicht.