0

Verantwoord (ver)bouwen heeft de toekomst - 442

Dat we duurzamer moeten bouwen voor een beter milieu is duidelijk. Dat merken we iedere dag, bijvoorbeeld omdat het klimaat verandert, en omdat grondstoffen duurder en schaarser worden. Duurzamer bouwen mag best wat duurder zijn, als voor de consument maar zichtbaar is waarom. Hoe zorgt u er als (kleine) aannemer voor dat u uw klant weet te overtuigen van de voordelen, zodat u zelf uiteindelijk ook profiteert van duurzaam bouwen?

OPLOSSINGRICHTINGEN

1. Voordeel voor uw bouwbedrijf

Onderscheid u van uw concurrent: maak naast een scherpe 'standaard'offerte een 'groene'offerte, waarin u de (duurzame) alternatieven benoemt. Zet daar duidelijk eventuele financiële en andere voordelen voor de klant in. Geef aan dat u door duurzaam te werken op korte termijn bijvoorbeeld op materiaal kunt besparen, en dat de klant op langere termijn geld terug kan verdienen met bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen, zoals isolatie.

Verantwoord bouwen levert u tijd en geld op
Als professional kent u het belang van een zorgvuldige voorbereiding van uw werk. Kiest u er samen met uw klant voor om uw opdracht uit te voeren met duurzame alternatieven - dus om af te wijken van uw standaard werkwijze - dan is die voorbereiding nóg belangrijker. Bespreek alles dus vooraf minstens zo grondig als anders. Dit levert u als bouw- of klusbedrijf direct voordeel op in tijd en geld om de volgende redenen:

 1. Mogelijke verstoringen tijdens de bouw kunt u zo voorkomen. Wensen van de klant - dus ook duurzame eisen - die u tijdens de bouw nog moet inpassen zijn kostbaar. Voor klant, maar vooral voor het bouwbedrijf.
 2. Bij de voorbespreking komt u er misschien achter dat het doel van de klant ook kan leiden tot een andere, meer uitgebreidere opdracht. Het resultaat: meer omzet voor het bouwbedrijf.

Verantwoord verbouwen vermindert personele uitval door letsel, ongevallen en ziekte
De bouw kent veel personele uitval door kleine- en grote ongelukken. De arbeidsinspectie meldde in 2010 een toename van letsel in de bouw. Cijfers over letsel bij zelfstandigen in de bouw (ZZP'ers) zijn niet bekend. Duidelijk is dat uitval door letsel een grote kostenpost is. Door verantwoord te bouwen met aandacht voor uw veiligheid vermindert u de risico's.

Verantwoord verbouwen is in, u bent daarmee aantrekkelijk voor het groeiend aantal opdrachtgevers dat hecht aan duurzaamheid
Woon- en interieurbladen, woonspecials in de zaterdagbijlagen van de dagbladen, woon- en bouwbeurzen laten zien dat er een markt is voor verantwoord en duurzaam bouwen. Laat u weten dat u duurzaam te werk gaat, dan heeft u bij deze klanten een voorsprong op de concurrentie. En zeker als verantwoord verbouwen betekent:

 • Dat u de verbouwing goed en veilig uitvoert;
 • Dat u zorgvuldig met materiaal omspringt. Waar mogelijk hergebruikt u materiaal;
 • Dat u bij nieuwe materialen kiest voor verantwoorde materialen;
 • Dat u de kansen die de verbouwing met zich meebrengt in beeld brengt, bespreekt en optimaal benut.

De kansen liggen op het vlak van:

 • onderhoud
 • energiebesparing met ondersteunende subsidies
 • gezondheid en comfort
 • arbeidsomstandigheden

Figuur 1.

2. Voordeel voor uw klant

Direct voordeel van de verbouwing
Een investering is voor uw klant zeker de moeite waard als:

 • De energierekening omlaag gaat;
 • Er in de toekomst minder onderhoud nodig is of minder onderdelen van de woning vervangen hoeven te worden;
 • De verbouwing bijdraagt aan de toekomstige verkoopwaarde van de woning;
 • De verbouwing bijdraagt aan een hogere waarde van de woning, omdat de verbouwing zorgt voor meer ruimte of bijvoorbeeld een handigere indeling;
 • De verbouwing een gezonder binnenklimaat en meer comfort geeft;
 • Uw klant weet dat er verantwoord materiaal is gebruikt; Het geeft een goed gevoel als je weet dat je daadwerkelijk bijdraagt aan een betere leefwereld voor de generaties die na ons komen.

Geen onverwachte zaken
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dus spreek uw opdracht goed door. Wat is het doel van de verbouwing? Welke extra mogelijkheden heeft u om dat doel op een duurzame manier te bereiken? Veranderen er door de duurzame aanpak zaken in uw bouwproces? Zo ja, wat verandert er en wat betekent dit voor de klant? Gaat dit extra tijd kosten tot de oplevering? Is er sprake van hogere kosten? Kortom: zorg ook bij een groene aanpak voor een bouwproces zonder verrassingen. U bepaalt samen met uw klant welke werkzaamheden u precies gaat doen. Leg dit vast op papier. Bespreek per onderdeel welke kwaliteit uw klant mag verwachten.

Als u zo te werk gaat, blijven de volgende voordelen voor de klant bestaan:

 • Aanvullende wensen tijdens de bouw of na oplevering blijven uit; de klant krijgt geen onverwachte meerkosten, door onzorgvuldige voorbereiding of slechte communicatie;
 • De verbouwing verloopt volgens planning;
 • Er wordt opgeleverd volgens de afgesproken kwaliteit en materiaalkeuze.

Verder kijken dan de basis
Help uw klant door verder te vragen. Kijk of er meerdere klussen zijn die u in één keer kunt meenemen. Zo kunt u uw klant geld besparen en meer comfort bieden. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van een dak, dat over niet al te lange tijd ook vervangen moet worden. Doet u beide zaken niet gelijk, dan moet de isolatie straks misschien voor een groot deel opnieuw gebeuren. Het is in dit geval beter om u klant voor te stellen om alles in één keer te laten doen.

Weet u deze voordelen goed aan te geven aan uw klant, dan kiest hij of zij eerder voor u; deze én een volgende keer. Lees Infoblad nr. 443, over klantrelaties en uw eigen presentatie.

3. Voordeel voor het milieu

Verantwoord verbouwen levert voor het milieu diverse voordelen op:

 • U beperkt de uitputting van grondstoffen;
 • U beperkt de groei van de afvalberg;
 • U vermindert de uitstoot van giftige gassen.

Lees Infoblad nr. 446, over de theorie van Verantwoord (ver)bouwen.

Figuur 2.