0

Verantwoord (ver)bouwen: zorgvuldig werken - 445

Een verantwoord bouwplan verdient een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering. Waar moet u dan op letten? Wat zijn de praktische tips?

OPLOSSINGRICHTINGEN

Zorgvuldige voorbereiding en uitvoering

Maak duidelijke afspraken met uw opdrachtgever
Maak een uitgebreide inventarisatie van de wensen van uw klant en maak heldere afspraken. Zo voorkomt u dat de wensen van de klant wijzigen tijdens de bouw èn dat u voor deze kosten op draait. Zie: SBR-Infoblad 443: verantwoord (ver)bouwen: goed klantcontact.

Figuur 1.

Koop nauwkeurig in
Bereid de werkzaamheden goed voor met een nauwkeurige inkoop; niet teveel, niet te weinig. Praktische zaken bij inkoop van materialen:

 • kijk goed hoe duurzaam de materialen zijn die u misschien wilt gaan gebruiken (zie: SBR-Infoblad 444: Verantwoord (ver)bouwen: keuze van materialen);
 • koop nauwkeurig in op lengten van bijvoorbeeld stijlen en regels;
 • koop nauwkeurig in op plaatmateriaal, bedenk vooraf hoe u plaatmateriaal efficiënt naar behoefte kunt zagen (beperk zaagverlies);
 • koop nauwkeurig in op verf, vooral bij verven die op kleur worden gemengd;
 • let op onnodige verpakkingen (afvalpreventie).

Verzorg de bouwplaats en opslag van materiaal
Beperk de kans op het nat of vochtig worden van uw materialen en beperk mechanische schade.
Zorg voor een goed verzorgde bouwplaats en materiaalopslag.
Beperkt de kans op ongelukken en letsel. Een goed verzorgde bouwplaats levert grote voordelen op voor degenen die er werken, de kwaliteit van het werk en het milieu.

Een aantal praktische tips:

 • zorg voor een droge, goed geordende, toegankelijke materiaalopslag;
 • dek materialen die buiten worden opgeslagen goed af;
 • zorg dagelijks voor het bijhouden en opruimen van de bouwplaats
 • werk zorgvuldig, beperk afval.

Slordig en te gehaast werk geeft onrust, irritatie en leidt vaak tot dubbel werk. Zo lopen de kosten voor uw bouwbedrijf snel op. Ook loopt u het risico dat u onnodig materiaal verspilt en zo onnodig het milieu belast. Faalkosten - ontstaan als gevolg van inefficiënt en ineffectief werken - in de bouw zijn hoog. Ook bij verbouwingen. Zorgvuldig bouwen is aantrekkelijk voor kosten en milieu.

Bouwt u zorgvuldig, dan draagt dit sterk bij aan een goede relatie met uw opdrachtgever. En die tevreden opdrachtgever draagt weer flink bij aan een goede PR voor uw bedrijf.

Figuur 2.

Beperk het verkleven van materialen
Het verkleven van materialen - lijmen, kitten, 'purren', bitumineus verbinden - leidt tot een onomkeerbare samenvoeging van ongelijksoortige materialen. Veranderingen of aanpassingen zijn niet goed meer mogelijk, u belemmert hergebruik en een goede recycling is minder eenvoudig. Verkleven van materiaal is niet duurzaam.
Niet altijd, maar wel in veel gevallen is verkleven niet noodzakelijk.

Een aantal tips:

 • zorgvuldig bouwen en het gebruik van rubberen band voor aansluitingen van bijvoorbeeld wanden maken het achteraf dichtkitten overbodig;
 • een ballast laag (grind, tegels)op losliggende dakbedekking (PVC, EPDM) voorkomt dat u dakbedekking moet verkleven op de onderlaag.

Prefab bouwmethoden spelen vaak positief in op problemen met onnodig verkleven van materialen. Goede prefab bedrijven - bedrijven die het werk goed voorbereiden en detailleren, en zorgvuldig en nauwkeurig werken - leveren maatwerk met duurzame aansluitingen.

Arbeidsomstandigheden

Veiligheid is belangrijk bij het uitvoeren van onderhoud en verbouwingen. Jaarlijks gebeuren er vele ongelukken met nare gevolgen. In Nederland geldt de Arbeidsomstandighedenwet, afgekort tot Arbowet. Deze wet geeft de rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij verenigingen of stichtingen.

Uitgebreide informatie is bijeengebracht op www.arboportaal.nl. U vindt daar onder andere informatie over risico's op bouwplaatsen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De relatief kleine verbouwingen lenen zich niet voor uitgebreide risicoanalyses en Arbo-plannen. Maar dat maakt de aandacht voor arbeidsomstandigheden niet minder belangrijk. Gebruik daarom altijd beschermende middelen.

Denk bij onderhoud en verbouwingen aan:

 • Voetbescherming (altijd)
 • Hoofdbescherming (bv bij constructieve ingrepen, sloopwerken)
 • Handbescherming (bv bij machinale bewerkingen)
 • Gehoorbescherming (bv bij gebruik apparatuur met hoog geluidsniveau)
 • Gelaatbescherming (bv bij agressieve stoffen)
 • Valbeveiliging (bv bij werken op dak, verdiepingshoogte en steigers)

CE markering
Gebouwen, bruggen, tunnels of hekken moeten sterk, stabiel en veilig zijn. Bouwproducten als bakstenen, heipalen, houten balken, glas en rookmelders moeten daarom voldoen aan Europese regels. Als dat zo is, dan zijn ze voorzien van een CE-markering. Binnen enkele jaren moeten bijna alle producten die in de bouw worden toegepast of verwerkt een dergelijk Europees label hebben. Fabrikanten, producenten en importeurs moeten dan al hun bouwmaterialen en -producten (laten) testen volgens Europese specificaties.
(bron: www.rijksoverheid)

Kijk altijd of de persoonlijke beschermingsmiddelen een CE-markering hebben. Zo weet u dat ze ten minste voldoen aan de wettelijke eisen. Goede persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verder afgestemd op de werknemers die ze gebruiken. Ze voldoen aan de eisen uit het Warenwetbesluit. En ze hebben een duidelijke gebruiksaanwijzing.
(bron: Arbo portaal)

AANDACHTSPUNTEN

Praktische tips voor het verantwoord omgaan met afval:

 • Doe aan afvalpreventie;
 • Zorg voor scheiding van soorten afval, zodat u gescheiden kunt aanbieden bij de afval inzamelplaatsen.

Praktische tips bij timmer- en constructiewerk:

 • Bereid dagelijks het uit te voeren werk goed voor, weet wat u gaat doen;
 • Neem nauwkeurig maten op en check dubbel bij 'dure' of complexe onderdelen;
 • Zet maten ook nauwkeurig uit;
 • Bedenk hoe u plaatmateriaal efficiënt kunt verzagen, voer het zagen van plaatmateriaal en het snijden van gipsplaten nauwkeurig uit;
 • Gebruik sloop- of afvalhout voor hulpconstructies.

Praktische tips bij schilderwerk (zie ook Infoblad 444 verantwoord (ver)bouwen: keuze van materialen):

 • Goed schilderwerk zorgt langdurig voor bescherming van de onderliggende constructies;
 • Werk binnen uitsluitend met watergedragen verf - bereid schilderwerk goed voor: maak de ondergrond schoon, verwijder in ieder geval loszittende verflagen;
 • Werk voor eenmalig schilderwerk met wegwerpkwasten, die u niet hoeft schoon te maken.

Praktische tips bij leidingwerk 'water en riolering':

 • kies bij vernieuwing van waterleidingen voor kunststof leidingen;
 • let bij PVC leidingen op 'recyclegarantie' - werk zorgvuldig, leidingwerk dat niet goed is uitgevoerd leidt vroeg of laat tot problemen en herstelwerk;
 • ga na of de dimensionering op maat is;
 • zorg voor een juist afschot bij afvoerleidingen.

Praktische tips bij isolatiewerk:

 • voor materiaalkeuze; zie SBR-Infoblad 444: verantwoord (ver)bouwen: keuze van materialen;
 • kies voor hoge isolatiewaarden;
 • zorg dat isolatiemateriaal goed en droog wordt verwerkt;
 • zorg voor zorgvuldige aansluitingen van isolatiemateriaal, zelfs kieren in de isolatie vormen een groot warmtelek.