0

Verbetering van de thermische isolatie door hoog-rendements (HR+ en HR++) isolatieglas - 273

Het realiseren van een optimale thermische isolatie, gebruikmakend van specifieke glassoorten.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Algemeen

Isolatieglas met een aan de spouwzijde aangebrachte metaaloxide-coating heeft eigenschappen waardoor de hoeveelheid doorgelaten zonne-energie wordt beïnvloed. De glassoorten van het type HR+ en HR++ laten relatief veel zonnestraling door (zontoetredingsfactor ca. 0,59). De eigenschappen van de coating bewerkstelligen beperking van het energieverlies. De U-waarden van conventioneel isolatieglas en van HR+(+) glas zijn te vinden in de tabel. Uit deze tabel blijkt dat behalve de coating ook het type gas in de spouw invloed heeft op de U-waarde van de beglazing.

Tabel U-waarden van dubbel en drievoudig isolatieglas.
dubbel
buitenruit spouwbreedte gas binnenruit U-waarde [W/(m2·K)]
floatglas 4 mm 12 mm lucht floatglas 4 mm 2,9
floatglas 4 mm 12 mm lucht HR+ glas 4 mm *) 2,3
floatglas 4 mm 12 mm lucht HR++ glas 4 mm *) 1,7
floatglas 4 mm 12 mm argon HR++ glas 4 mm *) 1,3
floatglas 4 mm 16 mm argon HR++ glas 4 mm *) 1,1
floatglas 4 mm 12 mm krypton HR++ glas 4 mm *) 1,0
*) coating op de spouwzijde van de ruit (vlak 3)
drievoudig
buiten-
ruit
spouw-
breedte
gas midden-
ruit
spouw-
breedte
gas binnen-
ruit
U-waarde
[W/(m2·K)]
floatglas 4 mm 8 mm krypton 4 mm 8 mm krypton 4 mm **) 0,7
floatglas 4 mm 12 mm krypton 4 mm 12 mm krypton 4 mm **) 0,5
**) zowel buiten- als binnenruit aan de spouwzijde voorzien van coating

ACHTERGROND

De transparante, beglaasde vlakken van de gevel en het dak van een gebouw hebben een doorslaggevende invloed op de behaaglijkheid en daarmede o.a. op het energieverbruik.

AANDACHTSPUNTEN

  • De passieve zonne-energie, binnendringend via isolatieglas voorzien van speciaal gecoate ruiten zoals HR+ op HR++ glas, kan een aanzienlijke temperatuurverhoging in de ruimte veroorzaken. Het doelmatig plannen en ontwerpen van de lichtopeningen in gevels en daken is daarom van groot belang.
  • Door de verbeterde thermische isolatie zal de kans op condensatie op het buitenvlak van de beglazing toenemen. Ten gevolge van de nachtelijke uitstraling, met name bij onbewolkt weer, koelt de buitenruit sterk af. Condensvorming is het gevolg (zie figuur 1). De kans hierop is bij hellende glasvlakken groter. Vooral bij gesloten gevels, zoals in kantoorgebouwen, is het van belang een temperatuuroverschrijdingsberekening te laten verrichten. Met deze methode kan in het ontwerpstadium reeds bepaald worden hoe een overmatige temperatuurstijging in de ruimte bij bezonning valt te voorkomen.

Figuur 1 Condensatie op het buitenvlak van beglazing.