0

Vormgeving en typen structurele beglazing - 280

Het op zodanige wijze bevestigen van beglazing in gevels en daken dat klemprofielen of andere bevestigingsmiddelen aan de buitenzijde overbodig zijn.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Algemeen

Men kan voor structurele beglazing de navolgende systemen onderscheiden:

  • Geschroefd met schotels (zie foto 1).
  • Geklemd met profielen (zie detail 1).
  • Verlijmd met elastische siliconenrubber kit.

Foto 1 Structurele beglazing met geschroefde schotels.

Detail 1 Voorbeeld van een facet klemconstructie.

Structurele beglazing is niet uitsluitend geschikt voor doorzichtbeglazing. Men kan ook met ondoorzichtige panelen werken (foto 2). Met name in hellende vlakken is het structureel beglazen een goede oplossing om regenwater snel af te kunnen voeren (foto 3). Het gebruik van klemprofielen op schuine vlakken leidt namelijk vaak tot stagnatie van vocht op het dakvlak, waardoor de kans op lekkage toeneemt.

Foto 2 Structureel verlijmde pre-crushed glazen panelen.

Foto 3 Structureel beglaasd dakvlak.

Het ontwikkelen van controle en onderhoudsmogelijkheden is vooral voor verlijmde structurele beglazing van groot belang. Deze methoden zijn tegenwoordig echter nog niet algemeen beschikbaar.

ACHTERGROND

Uit esthetische en technische overwegingen kan een bevestiging van de beglazing zonder zichtbare voorzieningen aantrekkelijk zijn. Het bevestigen van beglazing in gevels en daken op zodanige wijze dat klemprofielen of andere bevestigingsmiddelen aan de buitenzijde overbodig zijn noemen we ‘Structurele beglazing’. De veiligheid speelt specifiek voor deze constructie een belangrijke rol.

AANDACHTSPUNTEN

De realisatie van verlijmde structurele beglazing moet in de navolgende volgorde verlopen:

  1. Ontwerp.
  2. Bepaling van de belasting.
  3. Berekenen van de belasting op de verlijming.
  4. Vervaardigen van proefstukken.
  5. Hechtingsproeven voor en na de veroudering.
  6. Opstellen van een kwaliteitsbewakingsprocedure.
  7. Fabricage met regelmatige hechtingsproeven.

De beoordeling van de kithechting op de te verlijmen onderdelen is belangrijk. De vereiste trekkracht moet worden bereikt. Een cohesieve breuk is een teken dat de hechting optimaal is (zie foto 4). De structureel verlijmde gevel moet tenminste jaarlijks worden gecontroleerd. Hierbij kunnen steekproefsgewijs de verlijmingsvlakken worden beoordeeld.

Foto 4 Cohesieve breuk na trekproef.