0

Windbelasting en windweerstand van gevelconstructies - 316D

Voor de bepaling van de rekenwaarde van de windbelasting (Pd) is NEN 6702 van toepassing. Gebouwen moeten worden berekend op deze veranderlijk verdeelde vrije belasting. De ongunstigste combinatie van gelijk optredende windbelastingen moet in rekening worden gebracht.

Dit infoblad helpt u op weg bij het bepalen van de sterkte van gevelconstructies, mede op basis van de windbelasting op de gevel en de windweerstand van de toegepaste gevelonderdelen of gevelsystemen.

De beoordeling van een gevelconstructie moet worden uitgevoerd in de volgende stappen:

  1. Bepaling rekenwaarde van de windbelasting
  2. Bepaling rekenwaarde van de windweerstand
  3. Toetsing

De SBRCURnet Infobladen bieden praktische handvatten en kaders die bouwprofessionals vooruit helpen een juiste stap te zetten richting praktische en duurzame bouwoplossingen.


DOWNLOAD INFOBLAD ALS GRATIS PDF