0

Zonwering door toepassing van specifieke glassoorten - 274

Het kiezen van een glassoort of het aanpassen van de beglazing, zodat een goede zonwering wordt verkregen.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Algemeen

In het verleden moest voor een goede zonwerende beglazing gekleurd of sterk spiegelend glas worden gebruikt. Tegenwoordig bestaan er neutraal gecoate zonwerende glassoorten. Door toepassing van nieuwe coatingtechnieken kan er met deze neutrale transparante glassoorten voldoende zonwerendheid worden verkregen. De zonwerendheid kan de vergelijking met de spiegelende en gekleurde glassoorten glansrijk doorstaan.

Definitie glasvlakken
Voor de definitie van de glasvlakken wordt de onderstaande codering gebruikt. De glasvlakken worden van buiten naar binnen genummerd. Een isolerende dubbele beglazing heeft zodoende vier vlakken: buitenruit buiten, buitenruit spouwzijde, binnenruit spouwzijde en binnenruit binnenzijde. De zonwerende eigenschappen van beglaasde vlakken zijn op verschillende manieren te realiseren:

  1. Neutrale beglazing met metaaloxide coating op glasoppervlak (vlak 1, 2 of 3).
  2. Gekleurd glas
  3. Zonwerende folie tussen de ruiten (vlak 2).
  4. Zonwerende folie op de ruit (vlak 1 of 4).
  5. Zeefdruk op de ruit (vlak 1 of 2).
  6. Lamellen in de spouw.

Figuur 1 Glasvlakken.

Het is raadzaam de metaaloxide coating bij neutrale beglazing aan de spouwzijde van de ruit aan te brengen. Hierdoor worden schade aan de coating en invloeden van atmosferische invloeden voorkomen. De beste resultaten krijgt men door de coating op vlak 2 aan te brengen.

In de onderstaande tabel zijn voor een aantal zonwerende glassoorten de zontoetredingsfactor (ZTA), de lichttoetredingsfactor (LTA) en de buitenlichtreflectie (Bu.LR) gegeven.

Glassamenstelling ZTA LTA Bu.LR
Isolatieglas met 2 blanke ruiten 0,76 0,81 0,14
Niet gecoat groen glas - spouw -blank glas 0,48 0,64 0,11
Neutraal gecoat blank glas – spouw – blank glas 0,32 0,60 0,15
Spiegelend gecoat blank glas – spouw – blank glas 0,31 0,29 0,28
Gezeefdrukt blank glas – spouw – blank glas 0,52 0,51 0,22
Blank glas – lamellen – blank glas 0,24 0,09 0,70/0,18*

* afhankelijk van lamellen hoek

ACHTERGROND

Zonwering is op een groot aantal manieren te realiseren. Het gebruik van specifieke, zonwerende glassoorten is slechts één van de vele oplossingen. Een beschaduwing van de beglazing aan de buitenzijde zal, eventueel in combinatie met zonwerende beglazing, het beste resultaat opleveren. Voorbeelden hiervan zijn een overstek, luifel e.d.

Sterk spiegelende glassoorten verkleuren over het algemeen het doorgelaten daglicht en laten het licht beperkt door. De maat voor de verkleuring van het licht is de kleurweergave index Ra (NEN-EN 410). Er worden verder glastypen ontwikkeld waarvan de zonwering en lichtdoorlatendheid extern beïnvloed kunnen worden door de hoeveelheid zonlicht, respectievelijk door elektrische stroom. De eerste producten zijn op de markt gebracht, maar bevinden zich nog in een ontwikkelstadium.

AANDACHTSPUNTEN

Vermijden breukrisico absorberend glas
Indien voor sterk absorberende glassoorten (zoals groen), dan wel absorberende coatings wordt gekozen, is het noodzakelijk de ruiten thermisch voor te spannen. Hiermee wordt thermische breuk voorkomen als de temperatuur in de glasplaten te hoog oplopen.

Maximale fabricage-dikte gecoat glas
Bij het dimensioneren van de ramen moet er rekening worden gehouden met een maximale dikte van gecoat zonwerend glas van 10 mm. Gebruik van een zonwerende ruit in een gelaagde uitvoering zal een extra stabiliteit geven

Verkleuring spiegelend glas
Gezien de sterke licht absorptie van spiegelend zonwerend glas, zal dit type in woningen zelden worden gebruikt. De slechte kleurweergave van het daglicht zal door bewoners als ongewenst worden ervaren. Bij een beschouwing onder een scherpe hoek vertonen sommige typen neutraal zonwerend glas een specifieke paarse reflectiekleur.

Combinatie met andere glassoorten
Zonwerende glassoorten zijn in beperkte mate te combineren met brandwerende beglazing. Toepassing met gelaagd veiligheidsglas als binnenruit is zonder meer mogelijk.