0
Hoe_talentstad_leerlingen_stimuleert_om_voor_de_bouw_te_kiezen_thumb-1468494329

Hoe TalentStad leerlingen stimuleert om voor de bouw te kiezen

‘Door als docent enthousiasme uit te stralen, door samen te werken met een goed netwerk en door bijzondere projecten, stimuleer je dat leerlingen van het bouwvak gaan houden en doorgaan in een vervolgopleiding op het mbo’, weet Hugo Broersen. Hij is docent bouwtechniek bij TalentStad, een beroepscollege voor het vmbo in Zwolle. Voor de sector is het van belang dat leerlingen na het vmbo doorstromen naar de bouwopleidingen in het mbo. In deze projectbeschrijving legt Hugo uit hoe ze bij Talentstad leerlingen stimuleren, zodat ze deze belangrijke overstap willen maken.

034-1_thumb-1456822001

Orly en Endevoets zet profielen in bij zoeken nieuw personeel

Vanuit hun specialisme als voegbedrijf is Orly en Endevoets geleidelijk van kleine speler verder gegroeid naar een middelgrote gespecialiseerde aannemer. Hierdoor is niet alleen meer kennis nodig van de techniek, maar ook van ondernemerschap. Als aanvulling op het managementteam is Gideon Verhoeven als HR-manager in dienst gekomen. Hij voegt bij Orly en Endevoets waarde toe op het gebied van personeelsbeleid, onderdeel van het ondernemerschap. SBRCURnet ging in gesprek met Gideon over zijn aanpak en de waarde voor Orly en Endevoets. Meten is weten!

035-1_thumb-1456915806

Social return in Leiden

‘Weet wie er in je bestand zit, ken de sectoren en weet wie in welke sector aan het werk kan’ aldus Tom Sauer, seniorprojectleider social return bij De Zijl Bedrijven (DZB) in Leiden. Niet iedereen is geschikt om bijvoorbeeld in de infra aan het werk te gaan. Als onderdeel van de gemeente Leiden is DZB de afgelopen jaren sterk veranderd: van een sociale werkvoorziening die mensen werk biedt naar een modern re-integratiebedrijf dat mensen aan het werk helpt op de arbeidsmarkt. De gemeente Leiden heeft in de opdrachten een social return paragraaf opgenomen en gaat met de aannemende partij in gesprek over de invulling hiervan. Daarbij staan proportionaliteit (is de verhouding tussen aanneemsom en social return goed?) en de mens centraal. Deze bijdrage is tot stand gekomen met medewerking van Tom Sauer van de gemeente Leiden.

Knaapengroep_100x100_thumb-1453719417

De verbeterkeet van Knaapen Groep: hoe je duurzame inzetbaarheid tot een succes maakt

Knaapen Groep is het oudste familiebedrijf van Nederland (opgericht in 1652) en wordt inmiddels vertegenwoordigd door de 11e generatie. Een eenvoudig schildersbedrijf groeide uit tot een renovatiebedrijf met voornamelijk woningcorporaties als opdrachtgever. In november 2014 wonnen woonstichting Thuis, Sankomij Installatietechniek, Knaapen Groep en Heezen Bouw & Sloopwerken de Nyenrode Supply Chain Award. De prijs betekende meer voor dit team dan zij van tevoren hadden kunnen bedenken. Zij gingen aan de slag met de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers en maakten dit tot een succes. Deze beschrijving is tot stand gekomen met dank aan Bart Knaapen, directeur Knaapen Groep.

Fluor_website_100x100_thumb-1453719247

Een flexibel indeelbaar kantoor met BREEAM Excellent – Fluor, Hoofddorp

Door middel van dialoogrondes tot een optimaal ontwerp komen, zo geschiedde bij de bouw van het nieuwe kantoor van opdrachtgever Fluor. Het bedrijf met Amerikaanse roots, dat zich in het dagelijks leven bezig houdt met engineering voor onder andere mijninstallaties en boorplatformen, had daarbij een duurzame ambitie: BREEAM Very Good behalen. Ook moest het kantoor flexibel en wisselend indeelbaar zijn. Een grote kluif voor Dura Vermeer, maar door de integrale samenwerking tussen de verschillende partijen in het bouwproces, is het eindresultaat meer dan succesvol.

031-2_thumb-1448982491

Social return Rudolf Steiner College

Afspraken maken met leveranciers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, dat is het doel van social return. Voor de gemeente Rotterdam is dit een vast onderdeel bij inkopen en aanbesteden. COMeG, aannemer en gespecialiseerd in duurzame renovatie, kreeg de opdracht gegund voor renovatie en uitbreiding van het Rudolf Steiner College. Zij vulden hun social return verplichting hierbij voor meer dan 100% in. Doel was om de bestaande schoolgebouwen uit 1907 in het Rotterdamse Crooswijk nieuw leven in te blazen. COMeG renoveerde en breidde de gebouwen van het Rudolf Steiner College uit op basis van een Design & Build opdracht. Zij verbouwden vochtige, tochtige en niet optimaal ingedeelde schoolgebouwen naar een aantrekkelijke, frisse school. Na de ingreep voldoen de gebouwen aan de hedendaagse eisen, is het gebouw esthetisch verbeterd en is de energierekening lager. Optimalisatie van de gebouwkwaliteit zorgt bovendien voor betere leerprestaties van de kinderen. Ze voelen zich meer thuis op school en zijn minder vaak ziek.

Inspiratieproject_symposium_thumb-1447318054

Inventarisatie inspiratieproject bouwarbeidsmarkt symposium

Begin 2015 kwam Niels Hazenoot, student aan de duale opleiding Bouwkunde aan de Avans Hogeschool met de vraag of SBRCURnet deels invulling wilde geven aan het symposium dat zij aan het organiseren waren. Het organiseren van een symposium met alles wat daarbij komt kijken, stelt hoge eisen aan de soft skills van de studenten. Soft skills die zo belangrijk zijn in de bouw- en infrasector. Doel van het symposium was om vanuit verschillende invalshoeken een visie te geven op de ingenieur van 2025. De studenten hebben op 25 maart 2015 een symposium georganiseerd waarbij 5 sprekers en ongeveer 175 bezoekers aanwezig waren. De belangrijkste conclusie uit het symposium is dat jongeren de eigenwijsheid hebben om verandering in gang te zetten. Dit kan samen met de bedrijven en partners die aanwezig waren op het symposium. Als de ingenieur van 2025 zijn eigen richting kiest, kan hij door kennis en kunde de bouw verder brengen.

Wikkelhuis_11_thumb-1444987358

Een flexibel gebouw van 24 lagen karton – WikkelHuis, Amsterdam

Een eigentijds kantoor, een vakantiehuis, tijdelijke huisvesting of een showroom op een beurs? Het flexibele concept dat het WikkelHuis is, kan Fiction Factory in iedere gewenste uitvoering realiseren. Losse segmenten worden met onzichtbare koppelingen aan elkaar geschakeld tot een woning of een andere gebruiksruimte. Om optimaal aan te sluiten bij de klantbehoefte, werkt Fiction Factory vanaf een vroeg stadium samen met verschillende partners, ook potentiële klanten.

Synthon-thea-van-den-heuvel-600px_thumb-1442829079

Georganiseerd Vertrouwen - Kantoren en Laboratoria Synthon

‘Het gaat niet om “vertrouwen op de blauwe ogen”. Je moet er heel wat voor doen’, zegt Michiel Terpstra van BAM Utiliteitsbouw. ‘We spreken daarom van georganiseerd vertrouwen.’ De werkwijze is een gevolg van de doelstelling van opdrachtgever Synthon, een innovatief farmaceutisch bedrijf. Synthon moet binnen een jaar een nieuw, functionerend kantoren- en laboratoriacomplex hebben, dat voldoet aan de laatste eisen van de snelgroeiende biotechnologietak van het bedrijf. Het lijkt een onmogelijke taak, maar blijkt te realiseren dankzij een verregaande samenwerking tussen de ontwerpende en uitvoerende disciplines. Deze beschrijving is tot stand gekomen met dank aan Joost van Raaij van Tebodin (Bilfinger), Michiel Terpstra van BAM Bouw en Techniek en Jan van Iersel van Broekbakema, architecten.

024-1_thumb-1442905300

Werken aan herstel aardbevingsschade – Erkenningsregeling, Groningen

De bouwarbeidsmarkt is over het algemeen een lokale aangelegenheid. Dat geldt ook voor de inzet van vakmensen bij het herstel van de aardbevingsschade in Groningen. Het Centrum Veilig Wonen, dat het schadeherstel coördineert, zet zoveel mogelijk regionale vakmensen in. Via een erkenningsregeling kunnen zij aantonen dat ze aan de gestelde eisen voldoen, ook op het gebied van bewonerscommunicatie. Deze beschrijving is tot stand gekomen met medewerking van Theo Andreae van Centrum Veilig Wonen.