0

Hoe TalentStad leerlingen stimuleert om voor de bouw te kiezen

‘Door als docent enthousiasme uit te stralen, door samen te werken met een goed netwerk en door bijzondere projecten, stimuleer je dat leerlingen van het bouwvak gaan houden en doorgaan in een vervolgopleiding op het mbo’, weet Hugo Broersen. Hij is docent bouwtechniek bij TalentStad, een beroepscollege voor het vmbo in Zwolle. Voor de sector is het van belang dat leerlingen na het vmbo doorstromen naar de bouwopleidingen in het mbo. In deze projectbeschrijving legt Hugo uit hoe ze bij Talentstad leerlingen stimuleren, zodat ze deze belangrijke overstap willen maken.

PROCESBESCHRIJVING

Nieuwe vakkrachten in de bouw komen veelal van het mbo. Via een leerwerkplek worden ze aangenomen bij een leerbedrijf. Maar het aantal leerlingen in de bouwopleidingen op het mbo is de afgelopen jaren afgenomen. De vooropleiding voor het mbo is vaak het vmbo, bijvoorbeeld op beroepscollege vmbo TalentStad in Zwolle. Wil je meer leerlingen naar de bouw hebben, dan is de bouwklas op het vmbo dus je eerste halte. Op TalentStad doen ongeveer 18 derdejaars en 12 vierdejaars leerlingen de opleiding vmbo bouwtechniek. Na twee basisjaren hebben de leerlingen een keuze gemaakt voor de bouwopleiding. Om ze te stimuleren om door te stromen naar het mbo luidt het motto van Hugo Broersen: ‘Maak het leuk!’ Maar hoe pak je dit aan? Om te beginnen zorgt Hugo er voor dat zijn leerlingen niet alleen in de klas werken aan vaste opdrachten, maar dat zij ook in aanraking komen met opdrachten uit het bedrijfsleven en met het mbo in de regio. In het curriculum is opgenomen dat leerlingen in de derde klas twee weken stage lopen en leerlingen uit de vierde klas iedere week één dag.

AANPAK

Op school krijgen leerlingen les in alle facetten van de bouw: van timmeren tot metselen en voegen. Daarbij wordt ook buiten gewerkt, want naast de school is een opstelling gemaakt. Hugo stimuleert zijn leerlingen daarnaast om zelf te gaan kijken bij bouwprojecten in de buurt: ‘Kijk om je heen. Waar wordt gebouwd? Ga daar eens kijken en praten met de uitvoerder.’

Als het gaat om het vinden van een stageplek voor de techniekberoepen, dan is dat over het algemeen geen probleem voor leerlingen van TalentStad. De sleutel hierbij vormt de leerkracht. Broersen: ‘Alles staat of valt met de docent. Die moet de sector naar binnen halen en mensen uit het bedrijfsleven voorlichting laten geven in de klas.’ Voor een inspirerende invulling van de lessen op school en uitdagende stageplekken heb je regionale contacten hard nodig. Daarom zit Hugo tussen 3 samenwerkingsverbanden. Daarbij doet Hugo mee aan Skills Talents (teamvakwedstrijden voor laatstejaars vmbo’ers in vakmanschap. In elf verschillende wedstrijden kunnen leerlingen laten zien wat ze in hun mars hebben) met zijn leerlingen. ‘Dat is goed voor de samenwerking en teambuilding.’

De ene leerling kan de andere ook inspireren. ‘Bedenk dat je leerlingen ambassadeurs zijn voor het vak.’ Om ze hierin te stimuleren laat Hugo zijn leerlingen stukjes schrijven over wat ze op hun stage hebben meegemaakt. ‘En ik laat ze tijdens klassikale lessen vertellen over hun ervaringen en belevenissen op de stageplek.’ Zo geef je als school je leerlingen de ruimte om uit te dragen dat ze trots zijn op de projecten die ze doen. Als voorbeeld noemt hij de samenwerking met de Grift (mbo opleidingscentrum in Nieuwleusen, tegenwoordig onderdeel van Regionaal Techniek Centrum Hardenberg) bij het bouwen van de geitenstal bij een verzorgingshuis in Zwolle. Zo leren mbo-leerlingen vmbo-leerlingen over het vak, over samenwerking. Een aanpak die twee kanten op werkt: de mbo’er leert hoe hij of zij uitleg kan geven aan een collega, en de vmbo-leerling ziet dat de mbo-leerling betaald wordt voor zijn werk en dat er dus ook werk geleverd moet worden. Voorbeelden van projecten die zo gezamenlijk zijn aangepakt zijn de bloembakken bij PEC Zwolle, een overkapping voor een zandbak bij een basisschool in Nieuwleusen en voegwerk bij Wijkboerderij de Schellerhoeve in Zwolle.

Tot slot is er nog een belangrijk voordeel dat het samenwerken met het mbo oplevert: door samen stages te lopen en af te stemmen wordt er ook constant gewerkt aan de soft skills. ‘Denk daarbij ook aan zaken als op tijd komen. Moet je om 7.00 uur beginnen, dan ben je 6.50 aanwezig op de bouwplaats. En als je op je laatste dag van je stage bent, dan neem je wat lekkers mee voor de ploeg en kun je goed afsluiten’, legt Hugo uit. En hij voegt toe: ‘Dit lijkt vanzelfsprekend, maar als je 16 bent, is dat zeker nog niet het geval!’

Randvoorwaarden die de school moet bieden

Mooie leervoorbeelden, maar zoiets vraagt wel het nodige van de school. Hoe regel je bijvoorbeeld het vervoer als er een aantal leerlingen naar een locatie moeten? Hugo benadert dit soort zaken heel praktisch: ‘Dan gebruik je gewoon je eigen auto en chartert andere leerkrachten van school.’ En wat bekent dit qua planning? Want lang niet alle projecten zijn toch binnen het curriculum in te passen? De school geeft Hugo hier vrijheid voor.

EINDRESULTAAT

Welke resultaten heeft TalentStad geboekt?

De inspirerende aanpak van de docenten heeft er voor gezorgd dat TalentStad momenteel ca. 16 derdejaars en 12 vierdejaars leerlingen bouwtechniek heeft. Tachtig tot vijfentachtig procent van deze leerlingen stroomt door naar het mbo, onder andere door een goede samenwerking met Bouwmensen en opleidingsbedrijf De Grift. Daarbij weten het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties Hugo en zijn leerlingen te vinden.

AANVULLENDE INFORMATIE

Meer weten over instroom in de bouw? Lees dan ook eens de arbeidsmarktrapportage 2015 van Fundeon.