0

Snelheid bepalend voor kostenbesparing - Olympia Sportgebouw, Tilburg

Een duurzaam nieuw kleedgebouw, dat voldoet aan de eisen van landelijke sportorganisatie NOC*NSF en bovendien hufterproof is. Het is de prijsvraag van de Universiteit van Tilburg waarvoor in februari 2009 onder meer FD Architecten een ontwerp indient en een bouwteam samenstelt. Het kleedgebouw is een onderdeel van de uitbreiding van de voorzieningen op de sportvelden van de universiteit. Het budget kent een duidelijke grens en het gebouw van 310 m2 bruto is binnen een jaar opgeleverd. Het project start op vanuit het gedachtengoed van de Bouwteam+ formule.
Deze projectbeschrijving is tot stand gekomen met dank aan Ralph Dansen, architect bij FD Architecten.

Conceptvariant kleedgebouw, Beeld: FD Architecten.

PROCESBESCHRIJVING

Nauw samenwerken is sneller en beter bouwen
Sneller bouwen, zonder budgetten te overschrijden, terwijl je wel vernieuwend bent op het vlak van duurzaamheid. Dat is mogelijk door de uitvoerende partijen vanaf het prille begin nauw te laten samenwerken en door met de opdrachtgever de tijd te nemen voor een grondige voorbereiding.

Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, neemt het initiatief tot Bouwteam+. Dit netwerk levert een samenwerkingsverband op tussen FD Architecten, aannemer Remmers Bouwgroep, elektrotechnisch installatiebureau Klostermann Nederland en Oostelbos Installatietechniek. Duurzaam bouwen via een andere inrichting van het proces is voor hen het uitgangspunt.

Projectoverstijgend samenwerken in een team is hiervoor de manier, vertelt architect Ralph Dansen van FD Architecten. In het tijdschrift BouwIQ onderschrijft hij tijdens een interview het belang ervan. Ook een nauwe samenwerking met de opdrachtgever vroeg in het proces is van belang. Dansen volgde in Eindhoven een post-master opleiding ‘Architectural Design Management Systems’, waar het ontwerpen, inrichten en besturen van multidisciplinaire bouwkundige ontwerpprocessen centraal staat.

Kleedgebouw, beeld: FD Architecten]

Op elkaar ingespeeld

Voor de Universiteit van Tilburg heeft FD Architecten voor dit project een voorsprong, omdat het bureau al een op elkaar ingespeeld bouwteam heeft. Eenmaal met elkaar aan tafel, blijkt dat realisatie volgens het Programma van Eisen een forse budgetoverschrijding zou opleveren. Het Bouwteam rond FD Architecten dient twee ontwerpen in. Een binnen budget, maar niet volgens de gestelde eisen en een dat volledig voldoet aan de eisen, maar met meerkosten.

Hoewel het de bedoeling was het kleedgebouw als een bouwteam+-project uit te voeren, wordt het uiteindelijk een budgetgestuurd project met de bekende klassieke benadering. Wel is er het voordeel dat alle partijen elkaar al goed kennen.

Het alternatieve ontwerp voldoet als enige aan de eisen die de opdrachtgever stelt (zeer beperkt budget, uitstraling, praktische indeling en duurzaamheid). Het aanscherpen van het Programma van Eisen levert geen problemen op. Binnen een jaar is de opdracht verstrekt en het kleedgebouw opgeleverd, dankzij het bouwteam dat goed op elkaar is ingespeeld en het D&B contract.

EINDRESULTAAT

De invloed van deze samenwerking op het concept, de kosten en de detaillering

Normaal gesproken zijn de mogelijkheden beperkt bij een kleedgebouw waarbij bouwpartijen veelal terugvallen op standaard oplossingen. Maar, dankzij het samenwerkingsverband kan de architect van begin tot eind de projectleidersrol op zich nemen en zo de beste ideeën integreren.

Dankzij de betrokkenheid van de installateur vroeg in het proces kan de keuze worden gemaakt voor draadloze lichtschakelaars in combinatie met onafgewerkte wanden.

Kostenbesparing door snelheid
De snelheid is bij dit project bepalend voor de kostenbesparing. Het beschikbare budget kent een duidelijke grens. Het gebouw van 310 m2 bruto is gerealiseerd voor € 357.700,- aan bouwkosten.

Entreezijde kleedgebouw, foto: FD Architecten

LEERPUNTEN

Meer mogelijk dan gedacht
FD Architecten probeert na het verkrijgen van de opdracht toch het oorspronkelijke Programma van Eisen binnen budget te realiseren. In overleg met de opdrachtgever blijkt meer mogelijk dan gedacht. Dit resulteert onder meer in de keuze voor draadloze lichtschakelaars. De oplossing is goedkoper dan een traditioneel leidingensysteem, omdat er geen bouwtechnische aanpassingen vereist zijn.

Doorvoeren van deze oplossing is alleen mogelijk, doordat de aannemer bereid is een deel van het bouwbudget door te schuiven naar het budget voor de installatietechniek. Het toont de toegevoegde waarde van het proces; bij een traditionele benadering domineren de individuele belangen van de betrokken partijen de keuzes veelal. Het is dus noodzakelijk samen te werken op basis van transparantie en vertrouwen, ook naar de opdrachtgever toe.

Beheerder betrekken

Er zijn verbeterpunten te benoemen. Zo kan de input van een facilitair beheerder een belangrijke rol spelen. Nu is er in de ontwerpfase niet gekeken naar de exploitatiekosten, maar die kunnen van invloed zijn op ontwerpkeuzes.

Een voorbeeld hiervan is de vloer. Het voorstel van FD Architecten gaat uit van een gepolijste vloer, maar met oog op het beperkte budget kiezen de projectpartners toch voor een onafgewerkte vloer. Een keuze die voordeliger lijkt, maar op de langere termijn – met oog op het onderhoud – minder aantrekkelijk is dan een gepolijste vloer.

Samen besparen

In het bouwteam-gedachtengoed maakt de opdrachtgever samen met de partners een programma van eisen, de architect maakt samen met de partners onder zijn verantwoording een ontwerp, de installateurs maken samen met de partners een installatieontwerp en - begroting, de aannemer maakt samen met de partners een begroting, planning etc. Zo kunnen alle partners in alle stadia van voorbereiding hun invloed uitoefenen op de bouwvoorbereiding, wat bouwfouten zal voorkomen.

De samenwerking in een dergelijk bouwteam kan volgens Dansen nog verbeteren, als alle partijen hun gegevens in een BIM verwerken. Voorwaarde hiervoor is een strakke regievoering.

Reacties

Nog geen reacties

Reageer