0

Social return Rudolf Steiner College

Afspraken maken met leveranciers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, dat is het doel van social return. Voor de gemeente Rotterdam is dit een vast onderdeel bij inkopen en aanbesteden. COMeG, aannemer en gespecialiseerd in duurzame renovatie, kreeg de opdracht gegund voor renovatie en uitbreiding van het Rudolf Steiner College. Zij vulden hun social return verplichting hierbij voor meer dan 100% in.

Doel was om de bestaande schoolgebouwen uit 1907 in het Rotterdamse Crooswijk nieuw leven in te blazen. COMeG renoveerde en breidde de gebouwen van het Rudolf Steiner College uit op basis van een Design & Build opdracht. Zij verbouwden vochtige, tochtige en niet optimaal ingedeelde schoolgebouwen naar een aantrekkelijke, frisse school. Na de ingreep voldoen de gebouwen aan de hedendaagse eisen, is het gebouw esthetisch verbeterd en is de energierekening lager. Optimalisatie van de gebouwkwaliteit zorgt bovendien voor betere leerprestaties van de kinderen. Ze voelen zich meer thuis op school en zijn minder vaak ziek.

PROCESBESCHRIJVING

De werkzaamheden vonden plaats tussen juli 2014 en medio 2015 en omvatten in grote lijnen: funderingsherstel, diverse sloopwerkzaamheden zoals wanden, plafonds en installaties, constructieve aanpassingen in draagmuren, nieuwe energiezuinige installaties, dakbedekkingswerkzaamheden en isolatie van het dak, aanbrengen van een mos sedumdak, nieuwe binnenkozijnen, deuren en plafonds, schilderwerkzaamheden en gevelreparaties.

Invulling social return
Opvallend aan de uitvoering van de social return opgave was de open houding tussen de betrokken partijen. De gemeente Rotterdam zag de ondernemer als klant en de ondernemer zag de gemeente als partner om de social return opgave goed mee in te vullen, mede door het meedenken en aandragen van ideeën. Ook heeft de gemeente actief geholpen bij de werving en selectie van kandidaten, waarvan zij de kans groot achtte dat ze inzetbaar zouden zijn. De uiteindelijke keuze was aan COMeG.

In dat kader was er regelmatig contact tussen COMeG en het Werkgevers Servicepunt Rijnmond (WSPR), dat namens de gemeente als Coördinatiepunt social return optrad. Het WSPR checkte de door COMeG aangedragen potentiële medewerkers op hun status m.b.t. social return. Ook stelde het coördinatiepunt een database beschikbaar (SIRO), waarin de uren van de betrokken mensen konden worden bijgehouden. Zo kon het reeds ingevulde percentage van de opdracht eenvoudig worden bijgehouden. Aanvullend organiseerden zij een informatiebijeenkomst over het gebruik van SIRO.

Social return maakte 5% van de aanneemsom uit bij de renovatie van het Rudolf Steiner College in Rotterdam. Hoe COMeG erin slaagde om dit voor meer dan 100% in te vullen, horen we in deze video van Kennispartner BouwTV.

EINDRESULTAAT

Concrete afspraken
In de uitvraag van de gemeente Rotterdam zijn de volgende doelgroepen voor de invulling van de social return geformuleerd:

  1. Uitkeringsgerechtigden vanuit de WWB (Wet Werken en Bijstand), IOAW en IOZA
  2. Uitkeringsgerechtigden vanuit UWV
  3. Mensen met WSW-indicatie
  4. Leerlingen VMBO, MBO niveau 1 & 2 en praktijkscholen

Daarnaast bestond de mogelijkheid de social return opgave in te vullen door het aanbieden van compensatieorders.

COMeG vulde de social return opgave als volgt in:

  • 2/3 van de ingezette mensen kwam uit de doelgroepen 1, 2 en 3
  • Er zijn compensatieorders geplaatst ter waarde van ca. 2% van de waarde van de opdracht

De begeleiding van de mensen vanuit het social return traject is door één van de directieleden zelf uitgevoerd. COMeG is een Erkend Leerbedrijf, daardoor kunnen jongeren, maar ook mensen vanuit de social return rekenen op vakkundige begeleiding. De motivatie van de mensen om weer aan het werk te gaan was groot. COMeG heeft uiteindelijk zelfs twee mensen vanuit social return in dienst genomen.

LEERPUNTEN

De gemeente Rotterdam zag COMeG als klant en de ondernemer zag de gemeente als partner om de social return opgave goed mee in te vullen, mede door het meedenken en aandragen van ideeën. De gemeente hielp actief bij de werving en selectie van kandidaten, waarvan zij de kans groot achtte dat ze inzetbaar zouden zijn. De uiteindelijke keuze was aan COMeG.

COMeG is een Erkend Leerbedrijf, daardoor kunnen jongeren, maar ook mensen vanuit de social return rekenen op vakkundige begeleiding.