0

Werken aan herstel aardbevingsschade – Erkenningsregeling, Groningen

De bouwarbeidsmarkt is over het algemeen een lokale aangelegenheid. Dat geldt ook voor de inzet van vakmensen bij het herstel van de aardbevingsschade in Groningen. Het Centrum Veilig Wonen, dat het schadeherstel coördineert, zet zoveel mogelijk regionale vakmensen in. Via een erkenningsregeling kunnen zij aantonen dat ze aan de gestelde eisen voldoen, ook op het gebied van bewonerscommunicatie.

Deze beschrijving is tot stand gekomen met medewerking van Theo Andreae van Centrum Veilig Wonen.

PROCESBESCHRIJVING

Aardbevingsschade
De provincie Groningen is regelmatig in het nieuws vanwege de schade die huizen hebben opgelopen door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Groningers hebben te maken met waardevermindering van hun woningen en voelen zich onveilig in huis door scheuren in muren of verzakkingen.

De NAM heeft naar aanleiding van deze schades partijen gevraagd hen als onafhankelijk beoordelaar te helpen met het oplossen en repareren van de schades aan woningen en gebouwen. Centrum Veilig Wonen (CVW) is met deze opdracht aan de slag gegaan. Doelstelling is om op een zo goed mogelijke manier met bouwbedrijven en bewoners schade te herstellen die ontstaan is door aardbevingen.

Foto: Centrum Veilig Wonen

Aanpak schade
De aanpak richt zich daarbij op het veiliger maken van de getroffen woningen, het bouwkundig versterken en het duurzamer maken ervan. Bewoners zijn vrij in de keuze voor het inschakelen van Centrum Veilig Wonen, dit is geen verplichting.

Bouwbedrijven zijn over dit proces geïnformeerd tijdens regionale bijeenkomsten. Voor die bijeenkomsten was veel belangstelling.

Informatiemiddag Erkenningsregeling, foto: Centrum Veilig Wonen

Certificering vakmensen
Het Centrum Veilig Wonen heeft zich naast de samenwerking ook sterk gemaakt voor het inzetten van kwalitatief goede medewerkers op de bouwactiviteiten door middel van certificering. Het CVW heeft daarvoor een erkenningsregeling ingesteld. Daarin worden naast eisen aan de vakbekwaamheid ook eisen gesteld aan communicatieve vaardigheden.

De regeling gaat uit van de inzet van bij voorkeur vakmensen uit de provincie Groningen. Echter, mocht een bepaalde deskundigheid niet in Groningen voorhanden zijn, dan wordt de regio uitgebreid. Het CVW gaat uit van de inzet van mensen met een diploma op minimaal mbo-niveau 3 of 5 jaar aantoonbare werkervaring. Ook mensen met veel werkervaring krijgen zo een kans. Het herstel van de aardbevingsschade geeft hiermee dus een impuls aan de regionale arbeidsmarkt.

Communicatie met bewoners
Om in aanmerking te komen voor de certificering moet de vakman (m/v) de training ‘Communicatie en gedrag’ hebben gevolgd. Deze training gaat uitgebreid in op het (leren) herkennen van verschillende emoties bij bewoners; deelnemers leren hier op een goede manier mee om te gaan.

De vakmensen worden in de praktijk begeleid door bouwcoaches. Deze bezoeken de bouwplaatsen gevraagd en ongevraagd. Zij begeleiden en coachen de uitvoerende erkende vakmensen op de bouwplaats. Doel daarbij is het toepassen van de verplichtingen die voortvloeien uit het certificaat, maar een bouwcoach stimuleert ook de vakmensen om met name veiliger te werken.

Training communicatie en gedrag, foto: Centrum Veilig Wonen

Uitbreiden eisen
De komende 2 jaar wordt met bouwbedrijven gekeken naar uitbreiding van eisen aan medewerkers die aan schadeherstel werken. Nu is dat alleen gebaseerd op het hebben van een mbo-diploma of werkervaring. Vanuit deze theorie wordt nu gekeken of in de praktijk ook kwalitatief goed gewerkt wordt.

Belangrijk is bijvoorbeeld het omgaan met bewoners. Zij voelen zich gedupeerd en hebben er niet voor gekozen een aannemer of timmerman over de vloer te krijgen. Zorgvuldig werken en helder communiceren over gemaakte afspraken zijn dan extra belangrijk.

Zie voor meer het interview met Theo Andreae met het SBRCURnet Magazine.

EINDRESULTAAT

Persoonsgebonden certificering
Eén van de resultaten is een persoonsgebonden certificering voor werknemers van bouwbedrijven, woonachting in de provincie Groningen. Zij mogen werken aan huizen en/of gebouwen met schade.

Meer dan 1000 mensen hebben al een aanvraag tot certificering gedaan. De kwaliteit van de aanmeldingen is goed, er vallen maar weinig mensen af. Er is ook veel animo van bedrijven uit omliggende provincies, met werknemers uit zowel Groningen als Drenthe en Friesland.

Inmiddels hebben de eerste deelnemers de verplichte training Communicatie gevolgd en daarvoor ook een certificaat ontvangen.

Foto: Centrum Veilig Wonen

LEERPUNTEN

Communicatie over proces
Wat de aanpak van de aardbevingsschade vooral leert ,is dat communicatie met de bewoners over het proces zeer belangrijk is. Het adequaat informeren van bewoners en van de vakmensen die de schade moeten herstellen is essentieel. Het helpt daarbij dat het CVW een onafhankelijke organisatie is.