0

Inhoudsopgave

619.10_cover-1422537336

Bepalingsmethode materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken

Klare taal in de bouw

Materiaalgebruik speelt een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van milieubelasting van gebouwen en bouwwerken. Om de milieubelasting van het hele gebouw te verlagen, moeten we eerst weten wat die materiaalgebonden belasting precies is.

Compact hulpmiddel
Deze publicatie helpt u op weg bij het bepalen van materiaalgebonden milieuprestaties van gebouwen en GWW-werken. Hij geeft een compacte toelichting op de bepalingsmethode die is opgesteld door het Ministerie van VROM/WWI en het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), samen met deskundigen van al bestaande rekeninstrumenten, het MRPI en BREEAM-NL.


Artikelnummer A619.10
ISBN 9789053675144
Auteur(s) Harry Wever (VROM), Agnes Schuurmans (Rockwool Nederland), Ilse Crooy (Ilse Crooy, Tekst en Advies), Thomas Metz (DHV), Piet van Luijk (VROM), David Anink (W-E Adviseurs), Harry van Ewijk (IVAM)
Jaar van uitgave 2010