0

publicatie: Binnenmilieu in basisscholen

1 Inleiding

1 Inleiding

Kinderen zijn extra gevoelig voor de kwaliteit van het binnenmilieu. Binnenmilieu is een verzamelterm voor (binnen)lucht, klimaat, geluid en licht. Kinderen brengen een groot gedeelte van hun tijd in het schoolgebouw door. Uit diverse onderzoeken van onder andere de GGD-en blijkt dat het slecht gesteld is met de kwaliteit van het binnenmilieu op basisscholen. In meer dan 80% van de Nederlandse basisscholen wordt niet voldaan aan de gestelde eisen. In de winter wordt te weinig geventileerd, in de zomer is het veel te warm. Oorzaak van het slechte binnenmilieu in klaslokalen is voornamelijk vervuiling afkomstig van de gebruikers, bouwmaterialen en het interieur in combinatie met onvoldoende ventilatie. Vaak zijn niet alleen de voorzieningen onvoldoende maar worden ze ook nog verkeerd gebruikt. Een slecht binnenmilieu heeft invloed op de gezondheid en (leer)prestaties.

Een basisschool vraagt om andere aandacht op binnenmilieugebied dan bijvoorbeeld een kantoor of woning, vanwege onder andere hogere bezetting per ruimte (ventilatiehoeveelheden en warmtelast), de aard van de werkzaamheden (computerwerk bureauwerk, schoolbord) en andere eisen aan de verlichting.

In februari 2008 verscheen de kabinetsvisie binnenmilieu scholen. Hierin worden de volgende doelstellingen (die binnen de komende 15 jaar moeten worden gerealiseerd) geformuleerd:

  • de maximale CO2-concentratie in leslokalen mag de 1200 ppm niet overschrijden;
  • het achtergrondgeluid in schoollokalen tgv geluid van buiten en/of ventilatie-installaties mag niet hoger zijn dan 35 dB(A);
  • de temperatuur in de zomer moet beheersbaar zijn;
  • bevorderen van de bewustwording van docenten.

ISSO en SBR willen graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de binnenmilieukwaliteit op basisscholen en geven mede invulling aan de kabinetsdoelstelling met dit cahier te doen. Dit cahier is bestemd voor zowel abonnees van het Praktijkboek als niet-abonnees (het is ook los te koop) en is bedoeld als een toegankelijk basiswerk over het binnenmilieu op scholen.

Dit cahier richt zich op de professional die in zijn werk te maken heeft met de binnenmilieukwaliteit in Nederlandse scholen. Denk maar aan gemeenten als gebouweigenaar, of aan gebouwbeheerders en medewerkers van Arbo-diensten en GGD'en. Het cahier richt zich ook op iedereen die betrokken is bij de renovatie of nieuwbouw van een school.

PC Basisschool Gevers Deynoot te Voorschoten