0

publicatie: Bouwrecht voor architecten en adviseurs

Voorwoord

Voorwoord

De gebouwde omgeving in Nederland is bijna altijd het resultaat van plannen die zijn gemaakt door architecten, constructeurs, installatiedeskundigen en andere adviseurs. Deze partijen voeren hun werkzaamheden uit in opdracht van en vaak in overleg met hun opdrachtgevers.
Opdrachtgevers zijn er in vele soorten en maten, afhankelijk van de bouwopgave. Particulieren schakelen een architect in om hun droomhuis te ontwerpen, directies van ziekenhuizen geven constructeurs en installatieadviseurs opdracht om plannen te maken voor een nieuw ziekenhuis en gebouwbeheerders vragen adviseurs om het binnenklimaat te beoordelen van het kantoorgebouw dat ze exploiteren. In al deze situaties doen opdrachtgevers en opdrachtnemers er goed aan tijdig stil te staan bij de wederzijdse verplichtingen die men aangaat bij het sluiten van een overeenkomst.
Overeenkomsten tussen opdrachtgevers en adviseurs in de bouw komen vaak tot stand op basis van algemene voorwaarden, zoals de Standaardvoorwaarden 1997 Rechtsverhouding Opdrachtgever en Architect (SR) en de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau 2001 (RVOI). Sinds 2005 kan hier De Nieuwe Regeling (DNR) aan worden toegevoegd. Voor het soepel verlopen van het gehele bouwproces is het gewenst dat opdrachtgever en opdrachtnemers vanaf het eerste moment duidelijk weten wat de wederzijdse verplichtingen zijn. Hierbij kan dankbaar gebruik worden gemaakt de genoemde algemene voorwaarden.

Eén van de doelstellingen van SBR is het soepel laten verlopen van bouwprocessen. Met deze publicatie wil SBR hieraan een bijdrage leveren. Opdrachtgevers en opdrachtnemers beschikken met de SR, RVOI en DNR over een aantal goede sets algemene voorwaarden. Wanneer zij deze op een juiste wijze weten toe te passen bij het opstellen van overeenkomsten én bij het verloop van het bouwproces worden veel problemen en ongerief voorkomen. Deze publicatie levert een bijdrage aan het op een juiste wijze toepassen van deze algemene voorwaarden bij het afsluiten van overeenkomsten.

De tekst van deze publicatie is geschreven door mr. R. Smith (verbonden aan Van den Herik & Verhulst Advocaten te Rotterdam) en mr. E.J. Lichtenveldt (verbonden aan Thöenes Van der Hoeff & Lichtenveldt advocaten te Rotterdam). De illustraties zijn getekend door J. van der Vuurst de Vries. Dhr. B. van der Valk en mevr. D.R. Tiggelman (beiden SBR) leverden de ondersteuning voor dit werk. De eindredactie is verzorgd door ir. C.H. van Eldik.
Hopelijk vindt deze publicatie zijn weg naar de vele adviseurs in de bouw en levert het een bijdrage aan vele soepel verlopende bouwprojecten tot tevredenheid van opdrachtgevers én van opdrachtnemers.

ir. W.H. Verburg
projectmanager SBR