0

publicatie: Cement-bentoniet schermen

Voorwoord

Voorwoord

Cement-bentoniet schennen worden steeds vaker toegepast als waterkerend element bij verdiepte aanleg van wegen, bouwputten, als hydrologische isolatie bij bodemverontreinigingen en vuilstortplaatsen en als kwelscherm bij dijken.
Deze toepassingen begonnen in de jaren tachtig. Met de toepassingen nam ook de kennis omtrent dit soort constructies toe. Overigens was die kennis vooral ontwikkeld in het buitenland en derhalve minder goed toegankelijk. Om die kennis te bundelen stelde de werkgroep "CEMBENTON" van Rijkswaterstaat de publicatie "Afdichtingswanden van cementbentoniet" op, waarin de bestaande kennis werd gebundeld en sporen werden uitgezet voor aanvullend onderzoek. Hierbij lagen accenten op het gebied van onder meer de ontwerpmethodiek, het bepalen van de waterdoorlatendheid en het kruipgedrag van het materiaal.
Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft vervolgens de CUR onderzoekcommissie C 88 "Cement-bentonietwanden" ingesteld met als doel om aanvullend onderzoek uit te voeren en de resultaten ervan vast te leggen in een handboek.
Het voorliggende handboek vormt de eindrapportage van genoemde commissie. Deze publicatie is bedoeld voor ontwerpers bij onder meer overheid, geotechnische adviesbureaus en ingenieursbureaus.

Bij de samenstelling van dit handboek was de structuur van de onderzoekcommissie als volgt:
Onderzoekcommissie C 88 "Cement-bentonietwanden"

 • werkgroep 1 "Beproevingsmethoden"
 • werkgroep 2 "Materiaaltechnologie"
 • werkgroep 3 "Rekenmethodieken"
 • werkgroep 4 "Uitvoering"
 • werkgroep 5 "Eindrapportage en regelgeving"

Samenstelling onderzoekcommissie en werkgroepen:

Onderzoekcommissie
ir. W.A. DE HAAN, voorzitter ing. B.K.J. OBLADEN
ing. J. DE VRIES, secretaris ir. H.J.C.M. ONSTENK
drjr. J. BLAAKMEER ir. D. PEREBOOM
P.W. VAN DER BRUGGEN ing. J. VAN DER SLUIS
ing. TJ.H.E. COLLIGNON ir. C.G. VERSTEEGH
ir. H.R.E. DEKKER ir. P.W. DE VRIES
J.H. GROEN ing. A. JONKER, coordinator
ir. E.J. HUIDEN prof.drjr. E.W. BIJKER, mentor
C.H.W.MoL
Werkgroep 1 "Beproevingsmethoden"
ir. R.G.A. DE JONG, voorzitter en secretaris ir. HJ.C.M. ONSTENK
P.W. VAN DER BRUGGEN ir. J .P. OOSTVEEN
ing. TJ.H.E. COLLIGNON ing. W.H. VAN DER ZON
ir. W.A. de HAAN
Werkgroep 2 "Materiaaltechnologie"
ing. J. DE VRIES, voorzitter en secretaris ir. D. PEREBOOM
drjr. J. BLAAKMEER ir. C.G. VERSTEEGH
J.H. GROEN ing. W.H. VAN DER ZON
C.H.W.MoL
Werkgroep 3 "Rekenmethodieken"
ir. W.A. DE HAAN, voorzitter en secretaris ing. J. VAN DER SLUIS
ir. EJ. HUIDEN ir. G.M. WOLSINK
ir. D. PEREBOOM
Werkgroep 4 " Uitvoering"
ing. J. VAN DER SLUIS, voorzitter en secretaris ing. B.K.J. OBLADEN
ir. E.J. HurDEN ir. C.G. VERSTEEGH
ir. W.L. LEENDERTSE
Werkgroep 5 "Eindrapportage en regelgeving"
ir. C.G. VERSTEEGH, voorzitter en secretaris ing. J. VAN DER SLUIS
ing. R. BUITER ing. J. DE VRIES
ir. H.R.E. DEKKER ir. P.W. DE VRIES
ir. W.A. DE HAAN ir. E. ONSTENK, rapporteur
ir. R.G.A. DE JONG


De redactie van het handboek is verzorgd door ir. K.F. BRONS. Hierin werd hij bijgestaan door een redactiecommissie, bestaande uit de heren ing. T.J.H.E. COLLIGNON, ir. H.R.E. DEKKER, ir. W.A. DE HAAN, ir. EJ. HUIDEN, ing. A. JONKER, ing. B.KJ. OBLADEN, ir. C.G. VERSTEEGH en ing. J. DE VRIEs. Het tekenwerk is verzorgd door de heer E.C.C. LOOS.

De CUR spreekt haar dank uit aan:

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ankersmit Benelux B.V.
 • Ballast Nedam Beton en Waterbouw B.V.
 • Cebo Holland B.V.
 • Franki Grondtechnieken B.V.
 • Funderingstechniek Verstraeten B.V.
 • Grondmechanica Delft
 • Heidemij Advies B.V.
 • IFCOB.V.
 • Mos Grondmechanica B.V.
 • Nederhorst Grondtechniek B.V.
 • Nederlandse Cement Handelsmaatschappij N.V.
 • Vereniging Nederlandse Cementindustrie
 • Visser & Smit Bouw B.V.

die door hun financiele bijdrage het onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt. Bovendien een woord van dank voor de leden van de commissie en de werkgroepen die met veel inzet en enthousiasme hebben samengewerkt aan de realisatie van dit handboek.

januari 1997 Het bestuur van de CUR