0

publicatie: De bouw moet om

Voorwoord

Voorwoord

Dit document is tegelijk een manifest, een uitnodiging en een onderzoeksverslag.
Als manifest presenteert het de resolute stellingname van een aantal belangrijke partijen uit de bouw en de naaste omgeving, bondig samengevat in de titel: De bouw moet om. Die opvatting komt voort uit de grote zorgen die zij allen hebben over twee hardnekkige verschijnselen die de bouw onderscheiden van de meeste bedrijfstakken: de enorm hoge faalkosten (miljarden guldens per jaar) en de vaak tekortschietende kwaliteit van het bouwproduct. Deze partijen hebben daartoe een grootscheeps, driejarig project gestart, waarvan de eerste resultaten nu geboekt zijn: een diagnose en de definiëring van een aantal deelprojecten. De initiatiefnemers zijn het ministerie van Economische Zaken (eenheid Bouw) en de Vereniging Grootbedrijf Bouw (VGBouw). Bij het project hebben zich al veel organisaties uit de bouw aangesloten, waaronder Aedes, NVOB, NVTB BNA, ONRI, Uneto, VNI en het ministerie van VROM (Rijksgebouwendienst). SBR is verantwoordelijk voor het projectmanagement.

Als uitnodiging biedt dit document de gelegenheid aan allen die zich betrokken voelen bij de bouw mee te denken over de oorzaken van de hoge faalkosten en de oplossingen die nodig zijn om deze kosten terug te dringen. Niet in de laatste plaats is dit een uitnodiging bij te dragen aan de noodzakelijke veranderingen. Veranderingen die in veel gevallen alleen kunnen optreden bij een collectieve, gelijktijdige omslag. Vandaar ook de titel.

Als onderzoeksverslag geeft dit document de resultaten van de eerste fase van het project: de zoektocht naar de onderliggende oorzaken van die faalkosten en tekortschietende kwaliteit en het identificeren van de meest veelbelovende oplossingen. Hiervoor schakelde SBR advies- en ingenieursbureau DHV in. Op grond van deze resultaten heeft de stuurgroep besloten op twee sporen verder te gaan: het in gang zetten van veranderingsprocessen en het leveren van hulpmiddelen die daarbij ondersteuning kunnen bieden.
Elke reis begint met de eerste stap. Die stap is nu gezet.