0

publicatie: De MKB automatiseringsscan

Titelpagina

De MKB automatiseringsscan

Via vraag en antwoord naar een doelmatiger bedrijfsautomatisering

Het benoemen van knelpunten op het gebied van automatisering van bouwbedrijven is moeilijk. In deze publicatie wordt aan de hand van een vragenlijst een beeld geschetst van de automatisering van uw bedrijf, waarbij tevens knelpunten worden gesignaleerd.

Rotterdam, augustus 2002
A505.02
978-90-5367-329-4
07-06-2012