0

publicatie: Degradatie van bouwdelen

Woord vooraf

Woord vooraf

Dit rapport is een samenvatting van het promotieonderzoek "Deterioration Characteristics of Building Components. A data collecting model to support performance management", uitgevoerd door Marleen Hermans (1995)1. In dit promotie-onderzoek is een studie verricht naar kenmerken van bouwdelen die de prestatie van een gebouw beïnvloeden. Het promotieonderzoek vond plaats in de periode 1990-1994 aan de faculteit Bouwkunde, vakgroep Bouw Productie en Uitvoering binnen de leerstoelgroep van prof. ir. Hubert-Jan Henket en vormt een onderdeel van het project "Gedragsbeheersing van gebouwen en bouwdelen".

Binnen de leerstoelgroep van Hubert-Jan Henket wordt al ruim tien jaar onderzoek uitgevoerd rondom het thema prestatiebeheersing van gebouwen2, waarbij zowel de veranderbaarheid van gebouwen3 alsook de duurzaamheid van gebouwen aan bod komen. Het promotieonderzoek werd financieel ondersteund door Stichting Bouwresearch en uitgeverij Misset.

Kwaliteitsbeheersing is een belangrijk onderwerp in de publicatiereeks van Stichting Bouwresearch, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het in 1992 gepubliceerde "Programma van Eisen. Instrument voor kwaliteitsbeheersing"4, de publicatie "Kader voor Kwaliteit"(1994)22, de onlangs afgeronde publicatie over het Integraal Project Kwaliteits Plan en het zojuist gestarte project "Van Programma van Eisen naar Bestek". Het bestuderen van parameters in het bouwproces die van invloed zijn op de kwaliteit van de gebouwde omgeving, vormt een belangrijk onderzoeksveld. Vandaar dat in een vroeg stadium aansluiting gezocht werd op het project "Gedragsbeheersing van gebouwen en bouwdelen".

Misset publiceert via de losbladige reeksen "Beheer en Onderhoud" en "Bouwkosten" kostenkentallen op gebouw- en bouwdelenniveau. De kostenkentallen worden zo veel mogelijk afgestemd op de specifieke behoefte van de gebruikers van de informatie, zoals architecten, aannemers en gebouwbeheerders, niet alleen wat betreft presentatie, maar ook wat betreft inhoud. Een goed inzicht in factoren die de exploitatiekosten van een gebouw beïnvloeden is hiervoor noodzakelijk. De technische levensduur van bouwdelen en de inspanningen die nodig zijn om die levensduur te krijgen zijn hierbij van belang. Dit was de reden dat uitgeverij Misset geïnteresseerd is in de modelmatige beschrijving van invloeden op de prestaties en degradatie van bouwdelen.

De auteur is inmiddels werkzaam bij Damen Consultants Rotterdam.

Bij het tot stand komen van deze publicatie waren de volgende proeflezers betrokken:

  • prof. ir. W.G. Keeris
  • ir. P.W. den Dulk
  • prof. ir. N.A. Hendriks
  • F.P.A. Haijemaije