0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

publicatie: Duurzame energie in de woningbouw

Titelpagina

Duurzame energie in de woningbouw

Duurzame energietechnieken staan meestal niet op zichzelf. Ze maken onderdeel uit van de woninginstallatie. Vaak worden eisen gesteld aan de woning zoals een laag energiegebruik, de noodzaak van oriëntatie op de zon, het verbeteren van het rendement door toepassing van een laagtemperatuur verwarmingssysteem of het voorkomen van temperatuuroverschrijding in de zomer door het plaatsen van zonwering of toepassing van vrije koeling.

In deze webpublicatie vindt u informatie over verschillende woningvarianten die een energieprestatie (EPC) van 0,8 of lager opleveren. De woningvarianten laten zien hoe bij een goede combinatie van duurzame energietechnieken, de duurzaamheid versterkt wordt. De woningvarianten zijn zo uitgewerkt dat een beeld ontstaat van de mogelijkheden die er zijn. Hierbij wordt ook nadrukkelijk aandacht geschonken aan ventilatiesystemen. Vanuit deze publicatie kunt u doorklikken naar meer informatie over de verschillende duurzame energietechnieken die beschikbaar zijn voor woningen.

De webpublicatie is bedoeld voor architecten en adviseurs die betrokken zijn bij het ontwerp van 'duurzame - energie woningen'. Echter ook andere partijen uit het bouwproces zoals opdrachtgevers, corporaties en uitvoerende partijen kunnen zich via deze webpublicatie op de hoogte stellen van de toepassing van duurzame energie.

2006
A571.06
90-5367-4586
21-08-2013