0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

Inhoudsopgave

Bestanden

 A453-Facility-manager

  • Facility-manager... BouwWijzer!

publicatie: Facility-manager... BouwWijzer!

Titelpagina

Facility-manager... BouwWijzer!

Handleiding (ver)bouwproces voor de facility-manager

Het doel van deze handleiding is facility-managers te ondersteunen bij belangrijke beslismomenten in de levenscyclus van een gebouw. Die ondersteuning wordt geboden door bij die beslismomenten de diverse mogelijke activiteiten kort te beschrijven en aan te geven welke informatie daarbij van belang is en waar deze te vinden is.

Rotterdam, 2002
A453.02
90-5367-266-4
28-06-2012
  • Facility-manager... BouwWijzer!