0

publicatie: CUR 102 gewapend onderwaterbeton

Voorwoord

Voorwoord

In 1973 werd commissie C 31 "Constructief onderwaterbeton" ingesteld met de opdracht een onderzoek uit te voeren naar de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen bij het maken van constructief onderwaterbeton, dat is beton dat onder water wordt gestort en van een wapening is voorzien.
Aan de hand van diverse praktijkproeven heeft de commissie een aantal aanbevelingen en richtlijnen opgesteld voor het ontwerpen en uitvoeren van gewapend onderwaterbeton.

De samenstelling van de commissie was bij de beëindiging van het onderzoek als volgt:

ir. M. DE WATER, voorzitter
ir. B. VAN HEIJNINGEN, secretaris
ing. J. C. VAN DUSSCHOTEN
ir. G. J. GANTVOORT
ing. A. LEEN
ir. J. SCHIPPERS
if. J. C. SLAGTER, mentor

In 1976 leed de commissie een ernstig verlies door het overlijden van het commissielid ing. J. BOON. Eveneens in dit jaar overleed ir. P. BLOKLAND die mentor was van de commissie.
Het rapport is geschreven door ir. B. VAN HEIJNINGEN met medewerking van ir. G. J. GANTVOORT, beide medewerkers van IBBC-TNO.
De CUR-VB is bijzonder erkentelijk voor de bereidheid die Gemeentewerken Rotterdam, Directie Bruggen en Directie Sluizen en Stuwen van de Rijkswaterstaat hebben getoond om proeven op ware grootte op te nemen bij de uitvoering van onderwaterbetonvloeren in onder hun verantwoordelijkheid gebouwde kunstwerken.
Ten slotte spreekt de CUR-VB haar dank uit aan de Rijkswaterstaat voor de financiële bijdrage die dit onderzoek mede heeft mogelijk gemaakt.

augustus 1981 De Stichting voor Onderzoek,
Voorschriften en Kwaliteitseisen
op het gebied van Beton (CUR-VB)