0

Inhoudsopgave

Bestanden

 AC148.pdf

C148_cover-1422537233

Rapport C 148 Hergebruik cementslib en spoelwater van natte metselmortel

Hergebruik cementslib en spoelwater van natte metselmortel

Meng- en transportapparatuur voor specie worden gedurende een produktiedag met ruim water gespoeld. Hierbij ontstaan afvalstoffen die qua samenstelling uiteraard overeenkomen met de species waaruit deze zijn ontstaan, maar die wel veel meer water bevatten. Door tijdens het spoelen de residuen over zeven te leiden, ontstaan verschillende soorten afvalmateriaal, bij voorbeeld toeslagmateriaal groter dan 4 mm, toeslagmateriaal groter dan 0,2 mm, materiaal kleiner dan 0,2 mm en (spoel)water. De maatschappelijke zorg voor het milieu dwingt bedrijfstakken om oplossingen terzake aan te dragen. Hergebruik wordt in het algemeen als een zeer aanvaardbare oplossing beschouwd. Na spoelen en zeven kan toeslagmateriaal zonder meer opnieuw worden toegepast in beton. Het hergebruik van slib wordt echter genuanceerder bekeken.


Artikelnummer AC148
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 26
Jaar van uitgave 1991

Online versie

 15,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie