0
  • Rapport C 148 Hergebruik cementslib en spoelwater van natte metselmortel
  • Volgend Hoofdstuk

publicatie: Rapport C 148 Hergebruik cementslib en spoelwater van natte metselmortel

Voorwoord

Voorwoord

In september 1990 is overgegaan tot de instelling van CUR-onderzoekcommissie B 53 "Hergebruik cementslib en spoelwater van natte metselmortel".

De wens tot de instelling van deze commissie is voortgekomen uit ontwikkelingen in de betonmortelindustrie, ontstaan door verscherpte maatregelen in het kader van de milieuwetgeving.
Ten gevolge van deze maatregelen worden de betonmortel bedrijven geconfronteerd met voortdurend stijgende kosten van de afvoer van restprodukten, waar onder cementslib. De hogere lasten hebben de betonmortelbedrijven er toe bewogen om te zien naar mogelijkheden van hergebruik van deze restprodukten.

In dat kader is reeds in 1977 CUR-onderzoekcommissie B 24 "Hergebruik van cementslib als vulstof in beton" ingesteld, die in 1979 rapporteerde over haar activiteiten in CUR-rapport 93 "Hergebruik van cementslib als vulstof in beton". Omdat thans een aantal betonmortelbedrijven ook natte metselmortellevert, waaraan luchtbelvormers en vertragers zijn toegevoegd, bestond behoefte aan aanvullend onderzoek dat speciaal was gericht op hergebruik van de restprodukten van natte metselmortel.

Door onderzoekcommissie B 53 is dat gebied bestreken. De commissie heeft getracht randvoorwaarden op te stellen voor een verantwoorde toepassing van deze restprodukten. Tevens is door TNO-Bouw een beperkt experimenteel onderzoek uitgevoerd.

De samenstelling van onderzoekcommissie B 53 was als volgt:

Ir. R. G. F. VAN GELDER, voorzitter
G. DROST, secretaris
Ing. H. H. T. L. J. BLAAS
Ing. J. RENSINK
J. VERMEIJ
Ir. P. D. STEIJAERT, rapporteur
Ing. A. C. FUCHS, coördinator
W. BUIST, mentor

CUR spreekt haar dank uit aan Betonmortelfabriek Utrecht BEFU B.V. voor de financiële bijdrage aan het onderzoek.
November 1991 Het bestuur van de CUR

  • Rapport C 148 Hergebruik cementslib en spoelwater van natte metselmortel
  • Volgend Hoofdstuk