0

publicatie: Hotspotvrij ontwerpen, bouwen en installeren

Titelpagina

Hotspotvrij ontwerpen, bouwen en installeren

Concepten ter voorkoming van ongewenste opwarming van leidingwater in nieuwbouwwoningen

Het voorkomen van ongewenste opwarming van leidingwater is een voortdurend punt van aandacht. Met het verschijnen van een nieuwe versie van NEN 1006 (Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties) in 2002 werd een eerste stap gezet om leidingwaterinstallaties met betrekking tot ongewenste opwarming veilig te ontwerpen. NEN 1006 geeft voorschriften voor de maximum temperatuur van drinkwater en 'afgekoeld' warmtapwater. Daarnaast zijn richtlijnen gepubliceerd om aan de voorschriften te kunnen voldoen.
Belangrijk uitgangspunt in de aanpak van de concepten vormen de onderzoeken van TNO uit 2007 en 2008 naar de minimale afstanden tussen waterleidingen en verwarmingsleidingen in relatie tot verwarmingssystemen, temperatuurregimes en vloeropbouw. Dat is niet alleen een zaak van de watertechnisch installateur, maar ook van de ontwerper van het gebouw. Daarom zijn ontwerpconcepten ontwikkeld die voorzien in bruikbare en toepasbare oplossingen in technisch en organisatorisch opzicht. Het resultaat is meer dan een publicatie. Het is een instrument geworden dat onmisbaar zal blijken bij 'Hotspotvrij ontwerpen, bouwen en installeren'.

Rotterdam, december 2008
A811.09
978-90-5044-170-4
07-06-2012