0

publicatie: Rapport 2006-2 Innovatieve aardebaan

1 Inleiding

1 Inleiding

De afgelopen jaren is in de GWW-sector een aantal technieken ontwikkeld voor een snelle aanleg van terreinophogingen en aardebanen die na ingebruikname weinig restzetting vertonen. Een belangrijk aspect hierbij is de maatschappelijke en technische problematiek om snel te bouwen met weinig hinder én met zo laag mogelijke gevolgkosten, zoals filekosten bij aanleg en onderhoud.
Grootschalige toepassing van deze bewezen technieken is er nog niet, maar de eerste projecten zijn voorspoedig verlopen, zowel in technische als in economische zin. Deze publicatie wil de zettingsarme en snelle bouwtechnieken onder de aandacht brengen van beslissers, opdrachtgevers en ontwerpers. Belangrijk is dat de technieken expliciet worden meegenomen in het afwegingsproces bij het ontwerp van infrastructurele werken.

Deze publicatie is een momentopname, want de technieken worden voortdurend geoptimaliseerd.

In deze publicatie komen achtereenvolgens aan bod:

  • een beschrijving van de innovatieve funderingsmethoden voor weg en rail;
  • een beschrijving van negen projecten waarbij deze zettingsarme funderingen zijn toegepast;
  • een overzicht van de betrokken aannemers, leveranciers en deskundigen.

Achterin de publicatie zijn een literatuurlijst en een lijst met begrippen en definities opgenomen.