0
Vraagbaakbrochure_cover-1422537339

Knelpunten en oplossingen milieuregelgeving

Met deze brochure (pdf-bestand) wordt getracht inzicht te geven in de knelpunten en problemen die in de bouwpraktijk door overheidsinstanties (provincies, gemeenten en waterschappen) en private partijen (ingenieurs, architecten, aannemer en ontwikkelaars) worden ervaren en mogelijke oplossingen die daarvoor in de praktijk worden aangedragen.
De bespreking van de knelpunten en oplossingen vindt plaats ingebed in een korte bespreking van de milieurechtelijke wet- en regelgeving die doorgaans bij bouwprojecten aan de orde is. Het is dus niet de bedoeling een uitputtende beschrijving te geven van die wet- en regelgeving. Wel wordt getracht de lezer zoveel mogelijk door te verwijzen naar relevante informatiebronnen met name op het internet, waarbij indien mogelijk directe links worden vermeld.


Artikelnummer A524-1.06
Jaar van uitgave 2006

Online versie

 15,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie