0

publicatie: Kwaliteitsselectie Woningbouw Nieuwbouw

Voorwoord

Voorwoord

Het Nationaal pakket Duurzaam bouwen kent u. In de loop van de jaren hebben de diverse Nationale pakketten die er zijn, hun bestaansrecht als naslagwerk op het gebied van duurzaam bouwen meer dan bewezen. En net zo goed als de bouw continu in ontwikkeling is, zo verandert ook het Nationaal pakket voortdurend. Twee belangrijke vernieuwingen gaan de gebruiksmogelijkheden van het Nationaal pakket nog verder vergroten.
Een van de vernieuwingen is dat het Nationaal pakket op internet geraadpleegd kan worden. De andere vernieuwing ligt voor u in de vorm van de 'Kwaliteitsselectie Woningbouw Nieuwbouw'.

Het Nationaal pakket munt uit in compleetheid, maar het was daardoor wel eens zoeken naar de juiste maatregelen. In de Kwaliteitsselectie zijn de populairste maatregelen uit de diverse Nationale pakketten gebundeld. Het zijn praktische en werkbare maatregelen waarmee u - vandaar de naam - extra kwaliteit kunt garanderen bovenop de eisen van het Bouwbesluit - tegen geringe meerkosten! Met de maatregelen in de Kwaliteitsselectie verhoogt u het niveau van duurzaamheid en appelleert u aan consumentgerichte kwaliteit. Dat geldt voor een breed palet aan aspecten. Van ruimte tot indelingsvarianten, van keuzevrijheid tot aanpasbaarheid, van comfort tot gezondheid en van onderhoud tot energie.

Door het toepassen van die maatregelen kunnen gebouwen 'meegroeien' met de eisen van de gebruiker of met de milieueisen. Door uw projecten aan te bieden mét kwaliteitsselectie, vergroot u niet alleen de kwaliteit per project, maar ook de aantrekkelijkheid ervan voor de eigenaar en bewoners. Deze kwaliteitsselectie betreft Woningbouw Nieuwbouw van zowel eengezins- als meergezinswoningen.

De Kwaliteitsselectie Woningbouw Nieuwbouw is een belangrijk hulpmiddel in de communicatie over duurzame woningkwaliteit tussen gemeente, opdrachtgever en bouwbedrijf en ook in de communicatie naar de consument.

SBR streeft ernaar om ook voor andere pakketten een kwaliteitsselectie te ontwikkelen.