0

publicatie: Mobiele ICT in de bouw

Voorwoord

Voorwoord

Door de uitbesteding van productieactiviteiten naar landen in Azië en Oost-Europa maken veel bedrijven kennis met de geografische scheiding tussen ontwikkeling, management en productie. Ervoor zorgen dat alle bedrijfsprocessen niettemin vlekkeloos verlopen kost veel managers de nodige hoofdbrekens.

Bouwbedrijven weten niet beter - de constructeur, de manager en de metselaar werken al sinds jaar en dag op grote afstand van elkaar; het kan niet anders in de bouw. Maar het kan misschien wel beter. Mobiele informatie- en communicatietechnologie biedt daarvoor veel nieuwe mogelijkheden.

Mobiele telefoons, notebooks en kleine handheld computers bieden de mogelijkheid om snel gedetailleerde informatie uit te wisselen tussen mensen die op (grote) afstand van elkaar werken. Een stafmedewerker kan vanaf kantoor bijvoorbeeld praktische instructies doorgeven aan een bouwplaatsmedewerker. En de bouwplaatsmedewerker kan via zijn mobiele computer rechtstreeks bestellingen plaatsen bij een toeleverancier.

Bedrijven in de bouwketen zijn op dit moment bezig met de professionalisering van hun automatisering. Met deze publicatie willen we hen stimuleren om daarbij ook de mogelijkheden van mobiele ict te verkennen. Eigentijdse hard- en software, in combinatie met informatiestandaarden en goede afspraken tussen alle gebruikers biedt kansen die niemand in de bedrijfstak onbenut mag laten.

Krijn Smallenburg, projectleider SBR