0

publicatie: Ontwatering in stedelijk gebied

Titelpagina

Ontwatering in stedelijk gebied

Hoe voorkomt u schade door wateroverlast of juist door extreme droogte? SBR helpt u dit probleem te beheersen met de publicatie Ontwatering in stedelijk gebied. Dit document bevat heldere plannen van aanpak voor alle partijen in het bouwproces. U kunt er dus direct mee aan de slag.

Het klimaat verandert. Hoge grondwaterstanden in combinatie met zware regen zorgen voor grote problemen. Als architect, maar ook als aannemer en gemeente moet u steeds meer rekening houden met zeer droge of juist natte perioden. Bouwgrond met een goede grondslag is steeds schaarser in Nederland. Tegelijkertijd neemt de vraag naar nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen toe. Gemeenten en ontwikkelaars zijn gedwongen bouwgrond te benutten die niet goed bouw- en woningrijp is gemaakt. Het gevolg: ongewenste situaties na oplevering. Onderzoek wijst uit dit de maatschappij honderden miljoenen euro’s kost.

2007
A570.07
978-90-5367-466-6
21-08-2013