0

publicatie: Rapport 90-5 Nieuwe materialen voor betonconstructies

Voorwoord

Voorwoord

CUR-commissie B 18 "Nieuwe Betonsoorten" is ingesteld in 1972. De commissie heeft tot taak de ontwikkelingen te volgen op het gebied van nieuwe betonsoorten, en de toepassing hiervan te stimuleren. Sinds de instelling heeft de commissie een rapport opgesteld over staalvezelbeton (CUR-rapport 89), over polymeerbeton (CUR-rapport 120), en een aanbeveling over bedrijfsvloeren in staalvezelbeton (CUR-aanbeveling 16).

Dit rapport is een "state of the art"-rapport, waarin op globale wijze wordt geïnventariseerd welke nieuwe materialen in beton worden toegepast.

Het rapport is opgezet als een globale beschrijving van nieuwe ontwikkelingen; voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de betreffende literatuur.

De commissie meent dat in dit rapport een zoveel mogelijk volledig beeld wordt gegeven van de diverse ontwikkelingen bij materialen voor beton.

De commissie was tijdens het opstellen van dit rapport als volgt samengesteld:
prof.dr.ir. A.S.G. Bruggeling, voorzitter
ing. K.D.F. Westenberg, secretaris
dr. R.F.M. Bakker
prof.dr. J. Bijen
ing. A. Gerritse
prof.dr.ir. Y.M. de Haan
ir. Ch.J.A. Hakkaart
ing. J. de Jong
dr.ir. H.A. Körmeling
dr. W. van Loo
ing. C. Souwerbren
ir. P.D. Steijaert
ing. A.H. Verhagen
prof.dr.ir. J.C. Walraven
ing. A.C. Fuchs, coördinator
prof.ir. P.C. Kreijger, mentor

Het rapport is opgesteld door prof.dr.ir. A.S.G. Bruggeling.

De CUR spreekt haar dank uit aan diegenen die door hun bijdragen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport.

Bestuur CUR
mei 1990