0

Inhoudsopgave

Rapport 91-2 Realkalisatie van beton

Rapport 91-2 is een studie verricht naar het verschijnsel "realkalisatie". Realkalisatie wordt hierbij gedefinieerd als het in de loop van de tijd weer toenemen van de pH van het poriewater in gecarbonateerde delen van het beton als gevolg van het migreren van alkalisch materiaal.


Artikelnummer AC91-2