0

publicatie: Rapport 91-8 Hoogbouw

Voorwoord

Voorwoord

De laatste jaren is op de Nederlandse bouwmarkt hoogbouw meer in de belangstelling gekomen. Diverse binnensteden getuigen reeds van deze veranderde opvattingen. Deze ontwikkelingen zijn een gevolg van veranderingen op de bouwmarkt, maar ook van promotie-activiteiten, onder meer van de Stichting Hoogbouw.

Voor de Nederlandse bouwwereld is dit een nieuwe ontwikkeling; zeker als men zich realiseert, dat tot voor kort het hoogste gebouw de Domtoren van Utrecht was, die ruim zeshonderd jaar geleden is gebouwd.

Tegen deze achtergrond rijst al snel de vraag in welke mate de Nederlandse bouwwereld voldoende op deze nieuwe ontwikkeling is voorbereid. Meer concreet is de vraag in hoeverre er gelet op de Nederlandse omstandigheden leemten zijn in de kennis en regelgeving op het gebied van hoogbouw.

Tegen deze achtergrond werd in januari 1990 is op initiatief van CUR, Stichting Hoogbouw en Centrum Staal de Programma- Adviescommissie (PAC) 9 "Hoogbouw" ingesteld. Deze kreeg tot taak om te inventariseren welke leemten er zijn in kennis en regelgeving en te adviseren over onderzoek en regelgevingsactiviteiten die nodig zijn om deze leemten in te vullen.

De commissie bestond uit:

 • prof.Dipl.-Ing. J.N.J.A. Vambersky, voorzitter
 • ir. B.J. Offringa, secretaris/rapporteur
 • prof. ir. J. Berenbak
 • ing. A.C. Fuchs
 • ir. T.H. Hoogendoorn
 • ing. J. de Jong
 • ir. P. Loerakker †
 • ir. D.G. Mans
 • ir. H.A.Ph van Roosmalen
 • ir. O. Schaaf
 • prof. ir. J.W.B. Stark
 • ir. W.A.C. de Vries Robbé
 • ir. J.A.A.M. Vollebregt

Het rapport is opgesteld door ir. B.J. Offringa van Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau B.V. te Rijswijk, onder redactionele begeleiding van prof.Dipl.-Ing. J.N.J.A. Vambersky, ing. A.C. Fuchs, ir. D.G. Mans en ir. W.A.C. de Vries Robbé.

De besturen van CUR, Stichting Hoogbouw en Centrum Staal hebben unaniem hun waardering uitgesproken over dit rapport en danken de leden van Programma-Adviescommissie 9 "Hoogbouw" voor hun bijdragen, die tot dit resultaat hebben geleid.

Gouda, september 1991

Hoogbouw te Chicago