0

publicatie: Schimmels de baas?

Woord vooraf

Woord vooraf

Schimmels leven van dood, organisch materiaal. Er is vastgesteld dat schimmels op een groot aantal verschillende materialen kunnen groeien, althans wanneer sprake is van de juiste temperatuur en het juiste vochtigheidsgehalte. Er zijn echter veel soorten schimmels en niet elke soort heeft om te groeien dezelfde relatieve vochtigheid nodig. De minimaal benodigde relatieve vochtigheid voor groei op bouw- en afwerkmaterialen blijkt te variëren van 79 tot 97%. Sommige schimmelsoorten kunnen zich ontwikkelen onder 'ideale' omstandigheden van voeding en temperatuur (op isolatiemedia) bij 62% relatieve vochtigheid.

Tot voor kort is min of meer klakkeloos aangenomen dat een gunstig schimmelklimaat vrijwel uitsluitend wordt bepaald door het binnenmilieu en de thermische kwaliteit van de scheidingsconstructie. Dit uitgangspunt kreeg ook zijn weerslag in de regelgeving, met name in het Bouwbesluit. Dr. ir. Olaf Adan heeft bij zijn promotie-onderzoek aangetoond dat de zogenoemde schimmelgevoeligheid van de afwerkmaterialen een minstens even belangrijke factor is.

Interessant probleem is dat bepaalde maatregelen om het schimmelklimaat te beïnvloeden tegenstrijdig kunnen zijn met andere belangrijke maatregelen. Zo kan de relatieve vochtigheid worden verlaagd door het opvoeren van de ventilatie, maar dat bevordert weer het energie gebruik. Verder kan men aan afwerkmaterialen, met name verfsoorten, biociden toevoegen, waardoor de schimmelgevoeligheid sterk afneemt. Vanuit milieu-overwegingen is deze toevoeging echter niet (meer) gewenst. In het algemeen worden steeds milieuvriendelijker (afwerk)materialen ontwikkeld die echter ook 'schimmelvriendelijker' zijn.

Deze brochure beschrijft een nieuwe strategie ter bestrijding van schimmels waarin met dit alles rekening wordt gehouden. De overwegingen en de aanpak zijn gebaseerd op het proefschrift van Olaf Adan.

Prof. ir. N.A. Hendriks
Hoogleraar Materiaalktmde
TU-Eindhoven, faculteit Bouwkunde