0

publicatie: Snel aan de Slag met het MPKK

Een woord vooraf

Een woord vooraf

Goede communicatie en afstemming tussen de bouwpartners vanaf de initiatieffase van een project tot en met de oplevering zijn belangrijk voor een goed verlopend proces en het leveren van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct aan de klant. Afstemming en communicatie blijkt in de praktijk echter nog altijd een moeizame bezigheid en is dan ook één van de belangrijkste oorzaken van faalkosten. SBR geeft daarom hoge prioriteit aan het vinden van oplossingen voor deze problemen.

Die oplossingen zijn gezocht in het aangeven van procedures waarbinnen en waarlangs de afstemming en communicatie in het bouwproces zou moeten verlopen. De fases in het proces zijn daarbij als mijlpalen aangemerkt. Voor het verloop binnen de fases zijn checklists, modellen, hulpmiddelen, maar ook voorbeelden ontwikkeld. Daarmee kan worden vastgelegd wat is afgerond en wat nog moet gebeuren. Voetangels en klemmen kunnen daardoor worden vermeden, en er kan een dossier worden opgebouwd dat aan het einde van een fase kan worden overgedragen naar de volgende leidinggevende partij. Communicatiemist wordt daarmee vermeden.

Dat alles is samengebundeld in het voor u liggende Model voor ProjectKwaliteit in de bouwKeten (MPKK). Het is gebaseerd op het kader-MKS, het meest gebruikte kwaliteitssysteem in de bouw. Het biedt volop mogelijkheden om de communicatie en afstemming tussen de bouwpartners te verbeteren en te optimaliseren. Het geeft aan op welke momenten welke participanten moeten communiceren, waarover, en waar daarvoor de relevante informatie is te vinden. De gemaakte afspraken worden vervolgens vastgelegd en beheerd. Daarop kan men elkaar aanspreken.

Niet voor u bruikbaar omdat u niet over een (op het MKS gebaseerd) kwaliteitssysteem beschikt? Integendeel! Het Model is namelijk universeel toepasbaar voor bouwprojecten, zelfs als geen der partners over een kwaliteitssysteem beschikt. Het vraagt dan wel iets meer inspanning, maar voor het leveren van kwaliteit aan de klant moet dat voor u geen belemmering zijn. Het instrument is er nu. De toepassing hangt van uw inzet af. SBR wenst u daarmee veel succes.

Tot slot een bijzonder woord van dank aan BouwNed. Door de intensieve samenwerking en financiële ondersteuning is dit MPKK kunnen uitgroeien tot een zeer compleet model.

Rotterdam, mei 2003

Het model is in de praktijk getoetst door een begeleidingscommissie bestaande uit medewerkers van BouwNed en bouwbedrijven.
De samenstelling was als volgt:

H.J.J. Arts Ballast Nedam Ontwikkeling
ir. J.J. Eberwein BouwNed
ir. B.D. Gieskens BouwNed
R. Keus IBC Woningbouw
J. van Loon Korteweg Bouw
ir. G.J.M. Mars SBR (projectmanager)
H.C.A. van Ruitenbeek Heiligers Bouw
ing. J.P. Schoondermark Nijssen Bouw
ir. D. Spekkink Spekkink C&R (rapporteur)