0

Inhoudsopgave

0522.04_cover__cover-1422537178

Veilig vluchten uit gebouwen - deel 2

Oplossingsrichtingen in de praktijk

Hoe zorgt u ervoor dat een gebouw dusdanig is ontworpen en ingericht dat gebruikers veilig kunnen vluchten? Om een goed PvE op te kunnen stellen, moet u nogal wat regels doornemen. Om u hierbij snel op weg te helpen heeft SBR beknopt alle praktische zaken rond het vluchten uit gebouwen op een rij gezet.

Let op! Deze publicatie is gebaseerd op Bouwbesluit 2003.


Artikelnummer A522.04
ISBN 978-90-5367-394-2
Auteur(s) H.A. Stienstra
Aantal pagina's 52
Jaar van uitgave 2004