0

Inhoudsopgave

Bestanden

 AC181.pdf

Rapport C181 Werken met schuimbeton: Eigenschappen en toepassingen

Schuimbeton wordt in Nederland sinds eind jaren zeventig op steeds grotere schaal toegepast. Het aantal toepassingsmogelijkheden is omvangrijk. Een belangrijk toepassingsgebied vormt het funderen van wegen of woningen in zettingsgevoelige gebieden. Door de lage volumieke massa van schuimbeton, gekoppeld aan enige sterkte, zijn zogenoemde zettingsarme of -vrije constructies mogelijk. In deze publikatie worden verschillende toepassingen onder de loep genomen waarbij wordt aangegeven hoe de specifieke eigenschappen van het schuimbeton maximaal kunnen worden benut.


Niet meer leverbaar

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer CRW AC181
Auteur(s) CUR B&I
Jaar van uitgave 1995