0
Handreiking_maatregelen_en_concepten_duurzame_aanbieder_cover-1527087849

Paper Handreiking Maatregelen en Concepten - DAHM.18

Deze handreiking helpt u bij maken van een energieneutraal renovatieplan voor bestaande woningen. Als Duurzame Aanbieder is het belangrijk dat u beschikt over de meeste actuele vakkennis, en weet welke maatregelen en concepten u in kunt zetten.

Jaar:

Handreiking_klantbenadering_duurzame_aanbieder_cover-1526475565

Paper Handreiking Klantbenadering - KDAHKL.18

Deze handreiking is geschreven als ondersteuning voor de Duurzame Aanbieder en richt zich met name op de manier waarop met uw klant kunt communiceren bij het aanbieden van uw dienst of product om tot een succesvol resultaat te komen en hoe u een langdurige relatie met uw klant kunt bewerkstellige...

Jaar:

Handreiking_financieringsopties_duurzame_aanbieder_cover-1526475337

Paper Handreiking Financieringsopties - KDAHF.18

Deze handreiking is geschreven als ondersteuning voor de Duurzame Aanbieder en geeft de aanbieder een overzicht van de mogelijkheden voor zijn klant om een energieneutrale renovatie of een energiebesparend maatregelenpakket te financieren. Deze handreiking is niet bedoeld om een klant te advisere...

Jaar:

Handreiking_consortiumvorming_duurzame_aanbieder_cover-1526475082

Paper Handreiking Consortiumvorming - KDAHC.18

Deze handreiking is geschreven als ondersteuning voor de Duurzame Aanbieder en richt zich met name op het vormgeven van de samenwerking tussen bedrijven die zich gezamenlijk als Duurzame Aanbieder willen profileren. Die samenwerking krijgt vaak de vorm van een consortium. Niet zomaar een gelegenh...

Jaar:

Handreiking_kwaliteitsborging_duurzame_aanbieder_cover-1526475707

Paper Handreiking Kwaliteitsborging - KDAHKW.18

Deze handreiking is geschreven als ondersteuning voor de Duurzame Aanbieder en richt zich met name op de manier waarop je de klant centraal en tevreden kunt stellen en de kwaliteit van het opgeleverde werk aantoonbaar kunt borgen.

Jaar:

Active_house_specificaties_3d_cover-1525276675

Active House Specificaties - AH-SPECS

Tweede editie

De wereld staat momenteel voor een aantal milieu-uitdagingen. Natuurlijke bronnen zijn schaars, de opwarming van de aarde moet worden aangepakt en traditionele energiebronnen raken uitgeput. Tegelijkertijd heeft de mens essentiële behoefte aan een gezond en comfortabel binnenklimaat. Active Ho...

Jaar:

Active_house_ontwerprichtlijnen_3d_cover-1525274727

Active House Ontwerprichtlijnen - AH-ONTWERP

De Active House Ontwerprichtlijnen bieden architecten, ingenieurs, investeerders en andere betrokkenen bij het ontwerp van een Active House een helpende hand. Je kunt ze gebruiken in de eerste fasen van het ontwerp, waarbij ze een instrument vormen waarmee je het project voorbereidt, dat later ge...

Jaar:

Kennispaper-met-lean-aan-de-slag_cover-1513074155

Kennispaper: Met Lean aan de slag - K739.17

Ontwikkel je bedrijf én je medewerkers

Duidelijk is dat je Duurzame Inzetbaarheid niet zomaar los kunt zien van het ontwikkelen van je onderneming. Lean denken en werken is een goede aanpak om je bedrijf, maar ook je medewerkers te ontwikkelen. In deze kennispaper lichten we dit toe.

Jaar:

Paper-investeren-in-je-medewerkers-loont-3d_cover-1513074827

Kennispaper: Investeren in je medewerkers loont - K738.17

Met mensenkennis en aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid

Als je het beste uit jezelf en je medewerkers wilt halen, vraagt dit om taakgerichtheid en ook om een grote mate van mensgerichtheid. Je moet hard zijn op resultaten én hart hebben voor je mensen. We gaan in deze kennispaper in op de belangrijkste thema’s die je medewerkers in staat stellen om go...

Jaar:

Paper-samenwerken-als-kerncompetentie-3d_cover-1513074643

Kennispaper: Samenwerken als kerncompetentie - K737.17

Hoe maak je door echt teamwork het verschil?

In deze kennispaper ontdek je in een kwartier wat samenwerken eigenlijk inhoudt. Wat levert het op en hoe kun je het verbeteren? We gaan in op samenwerken tussen organisaties, maar bovenal op samenwerken ín organisaties; dus samenwerking tussen mensen. We zien samenwerking als bedrijfscompetentie...

Jaar:

Cover3d-kennispaper_duurzame_bouw_gww-def_cover-1508239949

Kennispaper: Haal eenvoudig het beste uit de Duurzame Bouw - K735.17

U wilt als gemeente, provincie of waterschap concreet aan de slag met duurzaamheid in GWW-projecten. Maar hoe pakt u dat aan? Deze kennispaper helpt om de duurzaamheidsambities van uw eigen organisatie en van stakeholders te bundelen. Door regelmatig de duurzaamheidsambities te betrekken bij ...

Jaar: 2017

Kennispaper-toolbox-integrale-aanpak_cover-1503309899

Kennispaper: Toolbox integrale aanpak - K714.17

In de afgelopen jaren heeft SBRCURnet via het Kennispartnerprogramma verschillende projecten onder andere procesmatig begeleid. Per project zijn resultaten ontstaan en gepubliceerd. Deze Kennispaper geeft een overzicht van de meest relevante tools en schema’s die via deze projecten ontwikkeld zij...

Jaar: 2017

Png3d_cover-geopolymeerbeton_cover-1500546512

Kennispaper: Geopolymeerbeton, voorgespannen kanaalplaten - K734.17

Beton is veruit het meest toegepaste bouwmateriaal ter wereld. Het wordt traditioneel vervaardigd met cement als bindmiddel. Omdat bij de productie van cementklinker, de basisgrondstof voor de huidig toegepaste cementen, veel CO2-emissie optreedt, wordt gezocht naar alternatieve bindmiddelen met ...

Jaar: 2017

Constructieve_veiligheid_en_projectplannen_cover-1496750258

Kennispaper: Constructieve Veiligheid en projectkwaliteitsplannen  - K727.17

Toepassing van geïntegreerde contracten

Kwaliteit kan worden gedefinieerd als “het voldoen aan de gestelde eisen”. De verantwoordelijkheid voor de borging van kwaliteit ligt bij geïntegreerde contracten bij de opdrachtnemer. Een van de instrumenten die de opdrachtnemer gebruikt om vast te leggen hoe dit te organiseren is het projectkwa...

Jaar: 2017

Meer_ruimte_voor_ontwikkeling_bij_aanbestedingen_3d_cover-1491384007

Kennispaper: Meer ruimte voor ontwikkeling bij aanbestedingen - K726.17

Scholen als voorbeeld

SBRCURnet heeft een visie ontwikkeld op het aanbesteden en contracteren van het ontwerpen en bouwen van scholen. De kern van de visie is dat de verschillende disciplines meer met elkaar samenwerken, de samenwerking trechtert gedurende het aanbestedingsproces én het proces als zodanig minder star ...

Jaar: 2017