0
Active House Specificaties

Active House Specificaties

Tweede editie

De wereld staat momenteel voor een aantal milieu-uitdagingen. Natuurlijke bronnen zijn schaars, de opwarming van de aarde moet worden aangepakt en traditionele energiebronnen raken uitgeput. Tegelijkertijd heeft de mens essentiële behoefte aan een gezond en comfortabel binnenklimaat. Active House probeert beide factoren met elkaar te verenigen. Deze visie vertegenwoordigt een nieuwe generatie duurzame gebouwen, met veel aandacht voor het welzijn van de bewoner.

Deze paper beschrijft de specificaties voor het ontwerp en de realisatie van een Active House. Daarbij heeft het Engelstalige ‘House’ een bredere betekenis dan het Nederlandse ‘huis’, vergelijkbaar met het Nederlandse ‘huisvesting’. Een Active House is een gebouw dat energiezuinigheid combineert met specifieke aandacht voor het binnenklimaat. Daarbij richt het zich op de gezondheid en het welzijn van de bewoner of de gebruiker.

Active House Specificaties gaat over de woningbouw en beschrijft de visie achter Active House. Hij behandelt de sleutelprincipes die hebben geleid tot het Active House-concept en schetst de technische specificaties voor een Active House. Deze definitie en beschrijving van Active House specificaties zijn bedoeld als internationale richtlijn voor architecten, adviseurs, installateurs en bouwondernemers. Active House pleit voor een innovatieve benaderingswijze op technisch gebied. Het einddoel is een architectuur van topkwaliteit, met een goede binnenmilieukwaliteit én – tegelijkertijd – een laag energieverbruik.

Download gratis de Active House Specificaties


Artikelnummer AH-SPECS