0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

Voorwoord

Voorwoord

Hoe kan architectuur een bijdrage leveren aan een circulaire en inclusieve economie in een Nederlands klimaat? Deze vraag fascineert mij. Sinds 2011 ben ik als lector Sustainable Architecture and Urban (re)Design werkzaam bij het Kenniscentrum RDM. Vanuit een circulaire gedachte werd door middel van ontwerpend onderzoek, met een consortium van partners het Active ReUse House ontwikkeld. Het casco, de gevel, installaties en inbouw zijn ontkoppeld en grondstoffen zoveel mogelijk secundair, door middel van een grondstoffen-paspoort toegepast. Het ReUse House is hierdoor volledig ‘remountable’ of ‘recyclable’.

Naast de ambitie om bij het ontwerp en de bouw zo efficiënt mogelijk om te gaan met grondstoffen, zijn de woningen ontwikkeld vanuit het Active House-principe. Active House is een holistische benadering van duurzaam bouwen waarin de gebruiker en gezondheid centraal staan.

Het ReUse House is onderdeel van de Circulaire Parkkade op Heijplaat, een initiatief op de RDM Campus waarin conceptwoningen gebouwd en getoetst zullen worden. Het sluiten van energie-, water-, voedsel-, materiaal- en afvalkringlopen wordt hier op wijkschaal zichtbaar en meetbaar. Hier trekken we lering uit voor een tweede generatie van het ReUse House en de mogelijke toekomstige opschaling van het concept.

Duzan Doepel

Lector Kenniscentrum RDM en partner van DoepelStrijkers

Partners van Active ReUse House

Dick van Veelen

Dick van Veelen (Vis Groep) werkte bij Holcim als directeur prefab aan het samenstellen van een duurzame betonreceptuur. Daar ontwikkelde hij betonkerkactivering – een onderdeel van het Barra Constantini-concept: een leidingsysteem in het beton, waarbij de waterstroom de circulatie van de lucht in de spouw geleid. Tijdens de ontwikkeling van het Active ReUse House leidde Dick de groep ‘Milieu’. “Het Active ReUse is een vernieuwend woningconcept dat kennis vanuit verschillende marktpartijen bundelt. Het is duurzaam in vele opzichten en levert ook heel veel kennis op, waardoor andere ontwikkelingen ook mogelijk worden.”

Kees Faes

Kees Faes (SGS Search Ingenieursbureau B.V.) werkte als adviseur materialen en energie binnen de ontwikkeling van het Active ReUse House. Hij rekende de levenscycluskosten (milieu) door en was verantwoordelijk voor de investeringskosten en exploitatie. “Het Active ReUse House project is een mooie uitdaging om optimale energieprestatie, comfort- en gezondheidsaspecten te combineren met duurzame materialisatie. Met een focus op de gehele levenscyclus: dus bouwen met hergebruikte of gerecyclede materialen, met een zo laag mogelijke milieubelasting, maar ook rekening houden met toekomstige exploitatie, demontage en hergebruik of recycling. Praktisch ingestoken door ontwerpende, adviserende én uitvoerende consortiumpartners, op zoek naar wat nu technisch mogelijk is en zoveel mogelijk anticiperend op toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden.”

Remy Jansen

Remy Jansen (Heyligers design + projects) was als ontwerper en assistent onderzoeker voor het Lectoraat Duurzame Architectuur en Stedenbouw betrokken bij het Active ReUse House. “Het was een bijzondere samenwerking met een team van experts uit verschillende sectoren binnen de bouw. Door de verschillende invalshoeken is de complexiteit van duurzame sociale woningbouw met de uitgangspunten van Active House zichtbaar geworden. Het werd duidelijk dat bioclimatische ontwerp een belangrijke bijdrage kan leveren in de verduurzaming van de Nederlandse woningbouw.”

Paul Korthagen

Paul Korthagen (IMd Raadgevend Ingenieurs) combineert de liefde voor construeren met zijn passie voor architectuur. Binnen de ontwikkeling van het Active ReUse House richtte hij zich op het constructief ontwerp, met een focus op thema’s als materiaalgebruik: hergebruik van constructiematerialen, flexibiliteit en toekomstbestendigheid. “Als constructeur heb je veel invloed op het deel van een gebouw dat vaak de langste levensduur heeft: het casco. Hier ligt dus de uitdaging op het gebied van flexibiliteit en hergebruik.”

Wouter Beck

Wouter Beck (Hunter Douglas) is van begin af aan betrokken bij Active House en droeg onder andere bij aan de totstandkoming van de eerste Active House Specificaties. Het was voor hem een logische stap om deze specificaties, door deelname aan de bouw van het Active ReUse House, in praktijk te brengen. Hier hield hij zich bezig met aspecten als daglicht en de rol van actieve zonwering. De daglicht- en comfortambitie vergen een zorgvuldige balans waarin de actieve zonwering een essentiële rol speelt. “Het interessante aan Active ReUse House is dat het de Active House-visie koppelt aan die van de circulaire economie.”