0

1. Inleiding

1 Inleiding

De grote opgave in het energieneutraal maken van onze leefomgeving is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Hiervoor zijn al diverse programma’s uitgevoerd, zoals de Blok-voor-Blok aanpak. De deal Stroomversnelling Koop geeft weer nieuwe impulsen die het energieneutraal maken en verbeteren van de bestaande woningvoorraad kunnen stimuleren. Binnen de Stroomversnelling Koop is het streven om te komen tot woningen die over een jaar genomen qua energieverbruik evenveel opwekken als zij verbruiken, bij gemiddeld gebruik. Dit is dus inclusief het verbruik voor het huishouden zelf. Om dit te bereiken, is het noodzakelijk dat de bouw zich anders gaat organiseren en opstellen naar de opdrachtgevers en eindgebruikers toe. Om de aanbiedende partijen in de supportroute van de Stroomversnelling Koop hierin te ondersteunen heeft Claudia Laumans, programmamaker van de Supportroute, een specifiek Business Model Canvas ontwikkeld waarin alle aspecten van bedrijfsstrategie en –voering die aan bod komen bij de innovatie in het kader van Stroomversnelling de revue zullen passeren. In dit paper geeft SBRCURnet aan hoe andere bouwbedrijven ook van dit model gebruik kunnen maken.

“Maar weinig partijen die met innovatie starten, doorlopen dit model keurig van rechts met de cirkel mee. Dat maakt niet uit. Ergens in het ontwikkelproces van producten voor Stroomversnelling Koopwoningen of anderszins, krijg je met de genoemde elementen te maken. Voor veel bouwbedrijven is het nieuw om pro-actief een plek in de markt te creëren. De hele ‘onderkant’ van het model gaat over het matchen van je eigen identiteit, waarde en drive als bedrijf met de ontwikkelingen in de markt. De overwegingen die je daar maakt resulteren in de propositie in het grijze vlak in het midden. De hele bovenkant is feitelijk een uitwerking op basis van de uitgangspunten van de onderkant. Je vertaalt de propositie in je product/productie, je garantie, je klantcontact, organisatie en prijsbeleid. De meeste bedrijven zijn echte aannemers en werken volgens een opdracht die ze krijgen. In de grote opgave van de Stroomversnelling Koop gaat het meer om het kiezen van een positie. Vervolgens kiest men vooreen techniek en productiewijze, en werkt dit uit. Voor de Supportroute is het Business Model Canvas het master-plaatje van waaruit ik alle tooling, de werksessies en de inzet van experts programmeer, om daarmee de bouwpartijen te ondersteunen om een ontwikkelsprong te maken”, aldus Claudia.

Het Business Model Canvas stipt alle onderdelen aan die nodig zijn voor het vormen van een heldere propositie naar de markt. Gevolgd door onderdelen voor het ontwikkelen van het product en het uitwerken van een bijbehorende bedrijfsstrategie om die propositie te kunnen leveren. Dit zorgt ervoor dat het concept technisch goed in elkaar zit, en bovendien goed aansluit bij de wensen van de klant.

Het beeld suggereert dat er een volgorde in zit, maar dit is slechts theoretisch. In de praktijk blijkt dat men de stappen kris-kras doorloopt en telkens bij verschillende stappen terug komt. Het canvas wordt ook vaak gebruikt om onderling en naar anderen te bepalen waar men nu staat in de ontwikkeling. Dan worden de stappen wel in volgorde doorlopen. Die volgorde houden we ook vast bij de uitleg van de werking van het canvas in dit Kennispaper. Voor een onderbouwing waar het canvas vandaan komt: zie achterin dit Kennispaper.

Na het doorlopen van de verschillende stappen aan de onderzijde, die zowel strategisch als creatief denken vereisen, ontstaat een propositie:
Wij zijn…
Wij signaleren in de markt…
Onze oplossing/ons aanbod hiervoor is…
En dat heeft meerwaarde voor de mensen die…
Vervolgens wordt de propositie technisch uitgewerkt en kunnen de business strategie en de werkwijze hierop worden aangesloten. Deze manier van kijken naar een product is totaal nieuw in de sector. Het Business Model Canvas geeft een vingeroefening van de denkwijze die nodig is om te komen tot een goede propositie. Zo’n propositie wordt meestal niet in één keer bepaald, maar vereist een zeker iteratief proces, waarbij je stapje voor stapje verdergaat en je voortschrijdend inzicht gebruikt in een volgende fase, en waarbij ook de wisselwerking tussen het technische concept en de beoogde marktpositie moet plaatsvinden.