0

Titelpagina

Bedrijfsstrategie en -uitvoering voor een Nul op de Meter renovatie

Hoe kan het Business Model Canvas uit de Supportroute van de Stroomversnelling Koop ook door anderen worden gebruikt

De grote opgave in het energieneutraal maken van onze leefomgeving is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Hiervoor zijn al diverse programma’s uitgevoerd, zoals de deal Stroomversnelling Koop. Dit programma geeft nieuwe impulsen die het energieneutraal maken en verbeteren van de bestaande woningvoorraad stimuleren. Het streven hierin is om te komen tot woningen die evenveel energie opwekken als zij verbruiken, bij gemiddeld gebruik, genomen over een periode van een jaar. Om dit te bereiken, is het noodzakelijk dat de bouw zich anders organiseert en zich opstelt naar opdrachtgevers en eindgebruikers toe. Om de aanbiedende partijen in de Supportroute van de Stroomversnelling Koop hierin te ondersteunen heeft Claudia Laumans, programmamaker van de Supportroute, een specifiek Business Model Canvas ontwikkeld waarin alle aspecten van bedrijfsstrategie en -voering die bij de innovatie aan bod komen behandelt. Dit Kennispaper laat zien hoe ook andere bouwbedrijven van dit model gebruik kunnen maken. Het Business Model Canvas stipt alle onderdelen aan die nodig zijn voor het vormen van een heldere propositie naar de markt. Gevolgd door onderdelen voor het ontwikkelen van het product en het uitwerken van een bijbehorende bedrijfsstrategie om die propositie te kunnen leveren. Dit zorgt ervoor dat het concept technisch goed in elkaar zit, en bovendien goed aansluit bij de wensen van de klant.

2015
K681.15
2-6-15