0
Constructieve veiligheid en projectplannen

Inhoudsopgave

Kennispaper: Constructieve Veiligheid en projectkwaliteitsplannen

Toepassing van geïntegreerde contracten

Kwaliteit kan worden gedefinieerd als “het voldoen aan de gestelde eisen”. De verantwoordelijkheid voor de borging van kwaliteit ligt bij geïntegreerde contracten bij de opdrachtnemer. Een van de instrumenten die de opdrachtnemer gebruikt om vast te leggen hoe dit te organiseren is het projectkwaliteitsplan. Het voldoen aan de eisen van constructieve veiligheid is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit. Daarom dient de borging van constructieve veiligheid opgenomen te worden in het projectkwaliteitsplan. De paper Constructieve Veiligheid en Projectkwaliteitsplannen laat zien hoe dat moet.

Deze paper laat zien hoe de opdrachtnemer de borging van constructieve veiligheid kan organiseren en opnemen in zijn Projectkwaliteitsplannen (PKP). Daarnaast wordt aangegeven hoe opdrachtgevers eisen kunnen stellen aan een PKP, alsmede hoe zij dit kunnen toetsen en accepteren. Het eerste deel van deze paper geeft daartoe handreikingen met toelichting voor opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever.

Het tweede deel van deze paper omvat achtergrondinformatie. Hierin worden de begrippen PKP, constructieve veiligheid en fasering nader toegelicht. Hoofdstuk 5 gaat in op vakmanschap en samenwerking. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de plaats van het PKP, inclusief de paragraaf of bijlage constructieve veiligheid, in het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer. Tot slot wordt een overzicht gegeven van normen, richtlijnen en publicaties op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen, projectkwaliteitsplannen en borging van constructieve veiligheid.

DOWNLOAD DEZE PAPER ALS GRATIS PDF


Artikelnummer K727.17
Jaar van uitgave 2017