0

Titelpagina

Constructieve Veiligheid en Projectkwaliteitsplannen

Toepassing van geïntegreerde contracten

Kwaliteit kan worden gedefinieerd als “het voldoen aan de gestelde eisen”. De verantwoordelijkheid voor de borging van kwaliteit ligt bij geïntegreerde contracten bij de opdrachtnemer. Een van de instrumenten die de opdrachtnemer gebruikt om vast te leggen hoe dit te organiseren is het projectkwaliteitsplan. Het voldoen aan de eisen van constructieve veiligheid is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit. Daarom dient de borging van constructieve veiligheid opgenomen te worden in het projectkwaliteitsplan. De paper Constructieve Veiligheid en Projectkwaliteitsplannen laat zien hoe dat moet.

Delft, mei 2017
K727.17
01-06-2017