0

1 Doel van deze handleiding

1 Doel van deze handleiding

Hoe kunnen de verschillende doelgroepen gebruik maken van deze handleiding en wat voor informatie krijgen zij?

Deze handleiding geeft de groene ontwerper een set tools en bruikbaar inzicht in de wereld van de constructieleer, waarmee ze aan de slag kunnen met het werk waarvoor ze worden benaderd; het ontwerpen van begroeide daken. De geboden tools genereren inzicht in welke belasting waar op het dak mogelijk is, waardoor het ontwerpen van meer variatie van natuur op begroeide daken mogelijk wordt.

Voor wie is deze handleiding
Groene ingenieurs en ontwerpers kunnen met deze handleiding een inschatting maken van mogelijk toepasbare begroeide daken. Door op een vrij eenvoudige manier de bestaande constructie te observeren kan daarna een eerste berekening gemaakt worden. Zij zullen ook na het doornemen van de handleiding beter kunnen overleggen met een constructeur door de opgedane kennis van begrippen. Architecten en studenten kunnen deze handleiding gebruiken als ze meer van het onderwerp willen weten of om zelf een eerste inschatting te maken van wat mogelijk is met begroeide daken op een bestaande constructie.

Constructeurs kunnen door het doornemen van dit boek de specifieke ontwerpwensen van groen ingenieurs beter begrijpen, waardoor zij in het vervolg gericht mee kunnen denken.

Voor ieder ander kan deze handleiding gebruikt worden om inzicht te krijgen in beide wetenschappen; de constructieleer en het ontwerp van begroeide daken. Het zou zelfs mogelijk zijn om aan de hand van het stappenplan zelf een inschatting te maken van wat er mogelijk is op daken thuis.

Wat wordt er behandeld
Begroeide daken kunnen zowel gerealiseerd worden bij aanbouw van nieuwe gebouwen als ook op bestaande bebouwing. Beide toepassingen vragen om een ander type benadering ten opzichte van het ontwerp van het beoogde groene dak. In deze handleiding worden begroeide daken behandeld die toegepast worden op bestaande platte dakconstructies, waarbij op basis van de bestaande constructie gerekend kan worden. Tijdens het eerste deel van deze handleiding zal een beknopte uitleg worden gegeven van de manier waarop de constructie wereld werkt en waarmee rekening gehouden wordt. Hier zal met name worden beschreven waaraan een constructie getoetst wordt, welke veiligheidseisen hierin worden meegenomen en waar deze vandaan komen. Daarnaast worden termen die een constructeur gebruikt beschreven om te kunnen begrijpen waar over gesproken wordt.

Na het duidelijk omschrijven van de opbouw van een constructie is het voor een groen ingenieur van belang een juiste observatie en analyse van de bestaande constructie te kunnen maken. Op basis van deze observatie zal een inschatting gemaakt worden van de toegestane belasting. Gekeken zal worden naar de type materialen die in de praktijk worden gebruikt en welke afmetingen of typen belangrijk zijn om te kunnen onderscheiden. Vervolgens kan aan de hand van de opgenomen waarden een eerste opzet gemaakt worden van de toegestane belasting. Aan de hand van het type ligger en de lengte kan een inschatting gemaakt worden. Deze waarde is een ruwe schatting, die door middel van het invoeren van exacte waardes in de Excel-tool met meer precisie kan worden doorgerekend. Als afsluitend onderdeel van deze handleiding worden 6 typen begroeide daken behandeld, die het meest worden toepast. Op deze manier is het plaatje compleet en is er kennis opgedaan van de constructie wereld, het doorrekenen van dakconstructies en van verschillende begroeide daksystemen.

Wat deze handleiding niet is
Deze handleiding mag geenszins gezien worden als vervanging van de constructeur. Het is een beknopte weergave van de relevante rekenmethoden en veiligheidseisen waarmee rekening moet worden gehouden. De waarden die voortkomen uit de handleiding zijn een allereerste inschatting van de toelaatbare belasting op een dakconstructie.
Er kunnen geen rechten verleend worden aan de uitkomsten van deze handleiding, alle waarden die aan de hand van de handleiding bepaald worden moeten uiteindelijk geverifieerd worden bij een constructeur. Verder wordt alleen berekend wat liggers en balken van een dakconstructie kunnen dragen, hierbij wordt niet ingegaan op de vraag of de onderliggende kolommen en fundering deze belasting ook aankunnen.