0

Voorwoord

Voorwoord

De werelden van het groene ontwerpen en de constructieleer staan erg op zichzelf. Deze handleiding probeert hiertussen een brug te slaan.

Begroeide daken kennen een sterk toenemende populariteit. Het gebruik is de afgelopen 25 jaar binnen de architectuur en stedenbouw toegenomen en ze vormen een belangrijk onderdeel van duurzaam gebouwde steden. De populariteit van begroeide daken zorgt voor een toenemend aantal opdrachten voor landschapsarchitecten en groene ingenieurs.

Groene ingenieurs nemen steeds vaker het technisch ontwerp (drainage, veiligheid, toegankelijkheid, water- berging en hergebruik, gewichtsbelasting, substraat, verharding, infra en beplantingsmogelijkheden) van begroeide daken op zich. Ze worden benaderd door een opdrachtgever die graag een groen dak wil met een bepaalde wens. Vervolgens is het aan de groene ingenieur om een technisch ontwerp te maken dat gerealiseerd kan worden op het dak. Op dit moment is het voor een groene ingenieur of -ontwerper noodzakelijk om een constructeur meerdere keren te raadplegen door een gebrek aan vakkennis in het bepalen van een veilige dakbelasting van bestaande constructies. Echter, het paradigma van waaruit de constructeur gewend is te werken biedt nauwelijks tot geen mogelijkheden om een gevarieerd groenbeeld op het dak te creëren: doorgaans geeft de constructeur maar één waarde voor de toegestane gewichtsbelasting over het hele dak. En natuur floreert juist bij gratie van zo veel mogelijk variatie, wat haaks op de bestaande werk- en denkwijze in de constructieleer staat. Om juist een gevarieerd begroeid dak te kunnen maken is het wenselijk om te weten welke belasting waar op een dak mogelijk is, zodat met de substraatdiepte gevarieerd kan worden, wat uiteindelijk verschillende micro-ecotopen genereert en de bijbehorende verschillende plantengemeenschappen op het dak mogelijk maakt.

Omgekeerd rekenen
Eigenlijk is er sprake van omgekeerd rekenen: daar waar een constructeur normaal gevraagd wordt een dakconstructie te ontwerpen die een bepaalde last kan dragen, wordt nu gevraagd om te bepalen met welk gewicht een bestaande dakconstructie (en waar) op een veilige manier belast kan worden.

Deze handleiding is geschreven om de groene (dak) ingenieur en ontwerper zelfstandiger te maken en meer inzicht te geven in constructies. De handleiding bevat onder meer de basisregels voor constructies en voor het inschatten van de mogelijke gewichtsbelasting van een dakconstructie kan de bijbehorende Excel rekentool worden geraadpleegd. Hiermee kunnen de gebruikers zelf een eerste analyse maken van bestaande daken en met behulp van de rekentool inschatten hoeveel gewicht een dakconstructie aankan, uitgaande van een variërende gewichtsbelasting en rekening houdende met veiligheidseisen en normen. Met de uitkomsten van de modellen in deze handleiding kan de groene ingenieur de constructeur vragen de ontworpen variërende gewichtsbelasting door te rekenen voor definitieve goedkeuring. Op deze manier worden de twee werelden van groene ontwerpen en de constructieleer dichter bij elkaar gebracht.