0
Kennispaper Duurzame en betrouwbare betonconstructies

Inhoudsopgave

Kennispaper: Duurzame én betrouwbare betonconstructies

Pre-advies over de toepassing van alternatieve grondstoffen in beton

De verwachting is dat in de nabije toekomst steeds regelmatiger nieuwe alternatieve (niet-gangbare) grondstoffen voor de productie van beton en betonproducten worden aangeboden en toegepast. Dat geldt zowel voor bindmiddelen als toeslagmaterialen. Bovendien worden grenzen opgezocht wat de betonsamenstelling betreft, met name om de milieudruk van beton en betonproducten te verlagen, en om beton en betonproducten tegen een lagere kostprijs te kunnen aanbieden. De vraag (in feite een belangrijk uitgangspunt), is hoe we voldoende duurzaam én betrouwbaar kunnen bouwen met beton, dat vervaardigd is met alternatieve grondstoffen.

Deze paper biedt een pre-advies over de toepassing van alternatieve grondstoffen in beton. Het gebruik van nieuwe bindmiddelen en toeslagmaterialen in beton mag niet leiden tot betonconstructies, waarvan de constructieve veiligheid en betrouwbaarheid in het geding is, die meer onderhoud vergen en/of een lagere duurzaamheid (‘durability’) hebben. Wanneer aan een betonconstructie voortijdig schade ontstaat of frequent onvoorzien onderhoud moet worden uitgevoerd tengevolge van het gebruik van materialen waarmee nog onvoldoende kennis en ervaring is, dan kan de initiële reductie van de milieubelasting teniet worden gedaan.

In het verlengde daarvan verdient ook het kostenaspect aandacht: bij het “levensduur-denken” gaat het niet alleen om de investering, maar dienen onderhoudskosten over de gehele levenscyclus te worden beschouwd: total costs of ownership.

Download vandaag nog de kennispaper Duurzame en betrouwbare betonconstructies om meer inzicht te krijgen over de eerdergenoemde vraagstukken.


OOK INTERESSANT

Naast deze gratis Kennispaper is ook het volledige rapport beschikbaar.
Lees meer over dit onderwerp in de publicatie
Beoordelingsmethodiek geschiktheid alternatieve grondstoffen beton.

DOWNLOAD DEZE PAPER ALS GRATIS PDF


Artikelnummer K670.14
ISBN 978-90-5367-595-3
Jaar van uitgave 2014