0

Titelpagina

Duurzame én betrouwbare betonconstructies

Pre-advies over de toepassing van alternatieve grondstoffen in beton

De verwachting is dat in de nabije toekomst steeds regelmatiger nieuwe alternatieve (niet-gangbare) grondstoffen voor de productie van beton en betonproducten worden aangeboden en toegepast. Dat geldt zowel voor bindmiddelen als toeslagmaterialen. Bovendien worden grenzen opgezocht wat de betonsamenstelling betreft, met name om de milieudruk van beton en betonproducten te verlagen, en om beton en betonproducten tegen een lagere kostprijs te kunnen aanbieden. De vraag (in feite een belangrijk uitgangspunt), is hoe we voldoende duurzaam én betrouwbaar kunnen bouwen met beton, dat vervaardigd is met alternatieve grondstoffen.

2014
K670.14
978-90-5367-595-3
08-08-2014