0

Voorwoord

Voorwoord

Wie over de toekomst praat, heeft het al snel over duurzaamheid. Verder kijken dan de dag van vandaag. Om te werken aan die toekomst gebruiken we de kracht van de steden en dorpen en hebben we de elementen van de “Natuurlijke Alliantie”, bodem, water, flora en fauna als bouwstenen voor de openbare ruimte. Daarmee maken we onze bebouwde omgeving als onderdeel van de omliggende landschappen tot een plek waar we met plezier leven en werken. Een plek die ook bestand is tegen de verandering van ons klimaat. De Aanpak Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw biedt een handelingsperspectief voor opdrachtgevers die een volgende stap willen maken naar een klimaatbestendige, leefbare en duurzame omgeving in stad en dorp.
Zo’n nieuwe aanpak betekent voor de deelnemende partijen een zoektocht. We worden uitgedaagd om ondernemerschap te tonen. Lef en durf om dingen uit te proberen, een eerste stap te zetten en kansen te verzilveren die anders blijven liggen.

De inrichting van de openbare ruimte bepaalt mede het stedelijk klimaat en is bepalend voor de aanwezigheid van “natuur” in onze woonomgeving. Een gevarieerde groene inrichting zorgt voor verkoeling en biodiversiteit. Het ontwerp en de wijze van uitvoering van aanleg en beheer dragen bij aan de besparing van energiebesparing, beperking van het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot, een verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte en daarmee verbetering van de totale leefbaarheid in de wijk.

De gemeente Molenwaard is de uitdaging aangegaan en heeft een eerste project opgepakt met de Aanpak Duurzaam GWW. Met de Aanpak Duurzaam GWW geeft de gemeente invulling aan dit gezamenlijke proces. De Omgevingswijzer en het Ambitieweb helpen bij het formuleren van de ambities voor het dorp en de wijk en de relaties daartussen en de concretisering van de verschillende elementen als riolering, bodem, groen en water. De gemeente ervaart dat voor de partners de benadering als vanzelfsprekend wordt ervaren. De samenwerking met hen is als gevolg van deze methode verbreed en verdiept.

Kees Boender
Wethouder gemeente Molenwaard